Mascotes / Mascotas / Pets

Aitana a l'escola, la setmana passada, van demanar-li que dibuixés una mascota. Vaig ajudar-li dibuixant 4 (El Cargol-gat, l'Elefant-abella, El Gos-gallina i el Nen-gos). Quan va entendre com les inventava em va dir si podia dibuixar La Guineu-hipopòtam. I aquest és el resultat. Ara espero veure el seu resultat que el va dibuixar a l'escola.
 A nivell d'execució vàrem utilitzar un Uniball blau i un paper reutilitzat d'una fotocòpia. El vàrem retallar i després varem enganxar en un altre paper (reciclat). En quant al fons ha estat tractat amb Photoshop. Encara que no ho sembli.

A Aitana en la escuela, la semana pasada, le pidieron que dibujara una mascota. Le ayudé dibujando 4 (El Caracol-gato, el Elefante-abeja, el Perro-gallina y el Niño-perro). Cuando entendió la manera de inventarlas me dijo si podia dibujar una Zorra-hipopótamo. I éste es el resultado. Ahora espero ver el suyo que lo dibujó en el colegio. 
A nivel de ejecución utilizamos un Uniball azul i un papel reutilizado de un fotocopia. Lo recortamos y después lo pegamos en otro papel (reciclado). En cuanto al fondo ha sido tratado con Photoshop. Aunque no lo parezca.

Aitana at the school, last week, was asked to draw a pet. I helped her drawing 4 (The Snail-cat, The Elephant-bee, The Chicken-dog and The Boy-dog). When she catch how I made them up she told if I could draw The hipo-fox. And this is the outcome. Now I'm waiting for her outcome which she draw at the school.
The steps we follow to bring about this illustration were: first we use a blue Uniball over a reused photocopypaper. Then we cut and paste it on another paper (recycled). Background has been modified with Photoshop. Believe it or not.

Pets / Mascotes

Big Draw Barcelona

Here you can have a look to the pictures taken along the Big Dray Day. We spent a wordenful day with Cristina, Louise, Lapinette, Lapin, Freekhand, David, Núria, Pau, Núria, Aitana, Elisabet and me. We participated in some workshops drawing and creating things. People seemed happy and I think, and I'm sure of that, creation is a wonderfuf feeling.Here there is a video taken from the news about the Big Draw.

Ja queda menys / Ya queda menos / It's getting close to the time

Ja queda menys i gairebé està aquí.
Ya queda menos y casi ya está.
It's getting close to the time to be here.

Ya queda menos Ya queda menos

Segona setmana de curs / Segunda semana de curso / Workshop's second week

Segona setmana de taller amb gent nova i gent que ja coneixíem. Aquesta setmana hem anat per iniciar l'escalfament dels dits i el cervell a la Plaça de Sant Pere. Gent molt compromesa amb les tasques setmanals. Jo no puc esperar a veure els seus dibuixos.

Segunda semana de taller con gente nueva y gente que ya conocemos. Esta semana hemos ido para iniciar el calentamiento de los dedos y el cerebro a la Plaza de San Pere. Muy comprometido con la gente de las tareas semanales. Yo no puedo esperar a ver sus dibujos.

Second week of workshop with new people and people who we already know. This week we have gone to start the warming up our fingers and our brain to St. Pere's Square. Very committed people with the weekly tasks. I can't hardly wait for seeing their drawings.

Segona Setmana. Feina ben feta.Segona Setmana. Ombres i volumsSegona Setmana. Treballant volums.

Campoamor & Café con leche

Mentre em vaig prendre un cafè amb llet al barri de Campoamor vaig pensar que és curiós com arriben a perdre la seva entitat original els cognoms quan s'assignen a un carrer. Sobretot quan no els acompanya una lletra més petita on es diu: escriptor, polític, músic, ... En el cas de Campoamor a més d'un carrer és un barri de Sabadell, on he passat molt de temps de la meva vida. Jo creia que el nom de Campoamor ser referia a aquella política que va lluitar pel sufragi universal en la segona República espanyola, lluito també per aconseguir el paper protagonista de la dona en aquesta societat. No obstant això, em vaig posar a investigar una mica i vaig descobrir que en realitat es referia a un poeta realista del segle XIX. De tota manera no sé si m'agrada seguir pensant que el barri de Campoamor es diu així per una dona que lluito pel dret de totes i de tots o per un poeta. No em puc arribar a decidir.

Mientras me tomé un café con leche en el barrio de Campoamor pensé que es curioso como llegan a perder su entidad original los apellidos cuando se asignan a una calle. Sobretodo cuando no les acompaña una letra más pequeña donde se dice: escritor, político, músico, ... En el caso de Campoamor además de una calle es un barrio de Sabadell, donde he pasado mucho tiempo de mi vida. Yo creía que el nombre de Campoamor ser refería a aquella política que luchó por el sufragio universal en la segunda República española, lucho también por conseguir el papel protagonista de la mujer en esta sociedad. Sin embargo, me puse a investigar un poco y descubrí que en realidad se refería a un poeta realista del siglo XIX. De todas formas no sé si me gusta seguir pensando que el barrio de Campoamor se llama así por una mujer que lucho por el derecho de todas y de todos o por un poeta. No me puedo llegar a decidir. 

While I drank a latte in the neighborhood of Campoamor I thought how funny it is when surnames lose their original entity when are assigned to a street. Especially when they are not accompanied by a small letter which says: writer, politician, musician, ... In the case of Campoamor appart of being a street is a neighborhood of Sabadell, where I spent much of my life. I thought the name of Campoamor be referred to that politician who fought for universal suffrage in the second Spanish republic, who also strives to achieve the title role of women in this society. However, I started a little research and discovered that in fact it was related to a realistic poet of the nineteenth century. Anyway I do not know if I like to keep thinking Campoamor neighborhood is named for a woman who fought for the right of all and all or a poet. I can not get to decide.
Un café con leche, Clara Campoamor y Ramón de Campoamor

40 anys / 40 años / 40 years old

When you grow up and get older the best thing is having a bunch of friends to celebrate it. Last friday we went outside mumies and daddies.

40 años

40 años

La petita Lapinette / La pequeña Lapinette / Little Lapinette

Ahir vaig passar una tarda estupenda amb Eclectic Box, Freekhand, Lapin i Sagar. Vam ser entrevistats per Franc Lluís per al programa de ràdio Extraradi de Com Ràdio, una emissora local. Parlem de Urban Sketchers i més coses com Sketchcrawls, reunions, etc. Ja ho explicaré en el pròxim post. El que vull mostrar és una cartell presentació meravellós de Louise, la primera filla de Lapin i de Lapinette. Sembla que a França i Alemanya és molt comú donar una targeta de presentació del nadó a familiars i amics, donant alguna informació com nom, alçada, pes, i alguns detalls més. Bé, Lapin ha fet la seva i com es pot veure i ja he dit, és MERAVELLOSA, no? Felicitats de nou família Lapin.

Ayer pasé una tarde estupenda con Eclectic Box, Freekhand, Lapin y Sagar. Fuimos entrevistados por Franc Lluis para el programa de radio Extraradi de Com Ràdio, una emisora ​​local. Hablamos de Urban Sketchers y más cosas como Sketchcrawls, reuniones, etc. Ya lo explicaré en el próximo post. Lo que quiero mostrar es una cartel presentación maravilloso de Louise, la primera hija de Lapin y de Lapinette. Parece que en Francia y Alemania es muy común dar una tarjeta de presentación del recién nacido a familiares y amigos, dando alguna información como nombre, estatura, peso, y algunos detalles más. Bueno, Lapin ha hecho la suya y como se puede ver y ya he dicho, es MARAVILLOSA, ¿no? Felicidades de nuevo familia Lapin.

Yesterday I spent a wonderful evening with Eclectic Box, Freekhand, Lapin and Sagar. We were interviewed by Franc Lluis for Extraradi radio show from Com Radio, a local station. We talked about Urban Sketchers and so on, I will explain it in the next post. What I want to show you is a marvelous poster introduction of Louise, Lapin and Lapinette's first  little daughter. It seems that in France and also Germany it is very common to give a newborn card presentation to relatives and friends, giving some information as name, height, weight, and some more details. Well, Lapin has done hers, and as you can see, and I have already said IT IS MARVELOUS, Isn't it? Congratulations again Lapin family.


Louise, la petite fille de Lapinette et Lapin Louise, la petite fille de Lapinette et Lapin Louise, la petite fille de Lapinette et Lapin Louise, la petite fille de Lapinette et Lapin

Retratant a l'hora del pati / Retratando en la hora de patio/ Portraying at the playground's time

La primera vegada que trec el meu quadern de dibuix a l'escola. En el lloc on estic en aquest moment tenim en compte el temps d'esbarjo com un moment d'ensenyament. Així que "dibuixar" amb tots els nens al meu voltant s'ha convertit en una forma de mostrar el dibuix. Estic tractant d'establir els quaderns de dibuix com una eina d'ensenyament com els ordinadors, els DVD, els llibres, els diccionaris, etc. Aquest és el meu objectiu per aquest curs.

La primera vez que saco mi cuaderno de dibujo en la escuela. En el lugar en que estoy en este momento tenemos en cuenta el tiempo de recreo como un momento de enseñanza. Así que "dibujar" con todos los niños a mi alrededor se ha convertido en una forma de mostrar el dibujo. Estoy tratando de establecer los cuadernos de dibujo como una herramienta de enseñanza como las computadoras, los DVD, los libros, los diccionarios, etc. Este es mi objetivo para este curso.

First time I take out my sketchbook at the school. At the place I'm right now we consider playground's time as a teaching moment. So "drawing" with all the children around me has become a way to show drawing. I'm trying to establish sketchbooks as a teaching tool like computers, DVD's, books, dictionaries, etc. This is my goal for this course.


Portraying at the playground


Portraying at the playground

Matrícula oberta / Matrícula abierta / Open registration

Aquest curs tornem a ser-hi el Miguel i jo al curs de "Dibuixant la ciutat". Començarà el proper 15 d'Octubre així que no us despisteu. Serà tots els dissabtes de 10-14h. Per matricular-vos ho podeu fer aquí.

Ens ho vàrem passar molt bé i aquest any també ens tornarem a passar bé!

C/ Llacuna

Este curso volvemos a estar Miguel y yo en el curso de "Dibujando la ciudad". Comenzará el próximo 15 de Octubre así que no te despistes. Será todos los sábados de 10-14h. Para matricularse lo podéis hacer aquí.

¡Nos lo pasamos muy bien y este año también nos volveremos a pasar bien!

Els retrats d'en Daniel We are again Miguel and me in the course of "Drawing the city." Begin on October 15 so do not dawdle. It will be every Saturday from 10-14pm. To enroll you can do it here.

We had a great time and this year we will have it again!

L'eina de dibuix ideal / La herramienta de dibujo ideal / Ideal drawing tool

Hi ha una eina de dibuix ideal, probablement, però jo no l'he trobat encara. En general, hi ha algunes característiques que m'agrada de cadascuna d'elles, però cap, des del meu punt de vista, són perfectes. Els llapis són bons per als valors, els tons, i la capacitat per donar diferents tipus de línies. Però el seu problema és en tancar el quadern el dibuix fet amb llapis taca la pàgina oposada. Les plomes estilogràfiques tenen, probablement, les mateixes bones característiques, però cal tenir en compte que es treballa amb tinta, no grafit, de manera que no es comporta de la mateixa manera. Fa algun temps, em vaig comprar una Lamy Safari amb una ploma M. Una ploma estilogràfica meravellosa coneguda per ser una "tot terreny". Però ara la vull provar amb una tinta indeleble, perquè fins ara he estat utilitzant la tinta normal. També he trobat una estranya ploma Inoxcrom que també la vull provar.

 Per més informació mireu el debat al grup de Flickr d'USk Spain sobre material.


Hay una herramienta de dibujo ideal, probablemente, pero yo no la he encontrado todavía. Por lo general, hay algunas características que me gusta de cada una de ellas, pero ninguna, desde mi punto de vista, son perfectas. Los lápices son buenos para los valores, los tonos, y la capacidad para dar distintos tipos de líneas. Pero su problema es al cerrar el cuaderno el dibujo hecho con lápiz mancha la página opuesta. Las plumas estilográficas tienen, probablemente, las mismas buenas características, pero hay que tener en cuenta que se trabaja con tinta, no grafito, por lo que no se comporta de la misma manera. Hace algún tiempo, me compré una Lamy Safari con una plumilla M. Una pluma estilográfica maravillosa conocida por ser una "todo terreno". Pero ahora la quiero probar con una tinta indeleble, porque hasta ahora he estado utilizando la tinta normal. También he encontrado una extraña pluma Inoxcrom que también la quiero probar.

Para más información véase el debate en el grupo de Flickr de Usk Spain sobre material.


There is an ideal drawing tool, probably, but I haven't found it yet. Usually there some features I like from each one, but none, from my point of view, are perfect. Crayon are good for values, tones, and it capacity for giving different kinds of lines. But its problem is when you close your sketchbook drawing done with a crayon stains the opposite page. Fountain pen has, probably, the same goog features but you have to be aware that you are working with ink not graphite, so it doesn't behave in the same way. Some time ago, I bought a Lamy Safari with a medium nib. A wonderful fountain pen known for being an "all road". But now I want to test it with a waterproof ink because since now I have been using the regular ink. I have also found a strange Inoxcrom fountain pen that I also want test it.

More information in USk Flickr group debate about material.

La recerca / la búsqueda / The Quest

És probable que adonar-se un mateix que estan bsucando coses noves o alguna cosa diferent, per dibuixar, és bastant difícil, però estic aquí. Després de passar la major part del temps dibuixant a Lisboa, ha estat molt difícil tornar a les meves rutines, ja que elles estan molt lluny del dibuix, de manera que és difícil mantenir-se en el camí amb elles i deixar tranquils els meus quaderns.

Es probable que darse cuenta  uno mismo  de que están bsucando cosas nuevas o algo diferente, que dibujar, es bastante difícil, pero estoy ahí. Después de pasar la mayor parte del tiempo dibujando en Lisboa, ha sido muy difícil volver a mis rutinas, ya que ellas están muy lejos del dibujo, por lo que es difícil mantenerse en el camino con ellas y dejar tranquilos mis cuadernos.

Probably to realize oneself that you are looking forward new things or anything different, to you, for drawing is quite difficult, but I'm there. After spending most of time in Lisbon drawing for It has been very difficult to return to routines, because my routines are quite away from drawing, so It is hard to keep on track with them and leave alone my sketchbooks.

Weekend and food

La carpeta de les bicicletes / La carpeta de las bicicletas / Bicycle's folder

L' Eli m'ha demanat si podia dissenyar alguna cosa per a la seva nova carpeta de notes dels estudiants per fer una mica més divertida. Ho he dissenyat a partir d'alguns dels meus dibuixos. Mai havia pensat en això abans, però ha estat molt divertit.

Eli me ha pedido si podía diseñar algo para su nueva carpeta de notas de los estudiantes para hacerla un poco más divertida. Lo he diseñado a partir de algunos de mis dibujos. Nunca había pensado en ello antes, pero ha sido muy divertido.

Eli has asked me if I could design something for her new folder for students marks to make it a bit funnier. I have designed it from some of my sketches. I had never thought about it before but it has been quite amusing.

Bicycle Folder (entire design)Bicycle Folder (opened)Bicycle Folder (Front view)

Grans mestres francesos/Grandes maestros franceses/Great french masters

L'Institut Nacional de l'Audiovisual s'ha convertit per mi en un interessant descobriment. Permet a tots aprofundir en alguns valuosos documents audiovisuals francesos com aquest dedicat als il.lustradors com Uderzo, Moebius, Gotlib, Peyo i així successivament. Programa de televisió es va anomenar "Tac au Tac" (L'un per l'altre) i dos equips formats per dos il.lustradors cadascun s'havien d'enfrontar entre si. El seu objectiu era fer un fresc sobre un tema en comú, al final es revelaven el resultat entre si.

El Instituto Nacional del Audiovisual se ha convertido para mí en un interesante descubrimiento. Permite a todos profundizar en algunos valiosos documentos audiovisuales franceses como éste dedicado a los ilustradores como Uderzo, Moebius, Gotlib, Peyo y así sucesivamente.  El programa de televisión se llamó "Tac au Tac" (Tal para cual) y dos equipos formados por dos ilustradores cada uno tenían que enfrentarse entre sí. Su objetivo era hacer un fresco sobre un tema en común, al final se revelaban el resultado entre sí.

The National Audiovisual Institute has became to me into an interesting discovery. It allows to everyone deepening into some valuable audiovisual French documents like this one devoted to illustrators as Uderzo, Moebius, Gotlib, Peyo and so on. Tv programme was called "Tac au Tac" (Tit for Tat) and two teams formed by two illustrators each one had to confront to each other. Their aim was to draw a fresco about a common subject, at the end they revealed the outcome to each other.
"Deux équipes de dessinateurs s'opposent dans le cadre de cette émission. Sur le thème "trouble conjugal", Claire BRETECHER et GOTLIB se mesurent à Philippe DRUILLET et GIR. Chaque équipe réalise une fresque puis la révèle à ses opposants."

Comencem / Empezamos / We start

Avui comença tot, bé, de fet va ser aquest dilluns passat.  Però el millor de tot va ser la reunió que vam fer totes y els quatre després de les primeres hores. Ara comença tot.

Hoy empieza todo, bueno, este lunes pasado. Pero lo mejor de todo fue la reunión que hicimos todas y los cuatro después de las primeras horas. Ahora empieza todo.

All Starts today, well, this past Monday. But best of all was the meeting we all the girls and the four had after the first hours. Now it all begins.

Primer dia en clase / First day at the school

Danny Gregory a casa meva / Danny Gregory en mi casa / Danny Gregory at my home

No, no és Danny Gregory en persona (Uau, no m'atreviria a parlar amb ell, segueixo sent molt tímid. Fins i tot amb les persones que dibuixen). Es tracta de tres llibres que probablement tots i totes ja coneixeu. Els acabo de rebre, amb un meravellós regal per l'Elisabet, una ampolla de bambú (de la qual parlaré després). Josu Maroto, Freekhand, Lapin, Eclectic Box i més m'han parlat sobre Danny Gregory i els seus llibres. De fet, quan vaig rebre el paquet, gairebé no podia esperar a començar a llegir i veure els seus dibuixos en tots ells. De moment he començat amb "Everyday matters. A Memoir".

No, no es Danny Gregory en persona (Uau, no me atrevería a hablar con él, sigo siendo muy tímido. Incluso con las personas que dibujan). Se trata de tres libros que probablemente todos y todas ya conocéis. Los acabo de recibir, con un maravilloso regalo para Elisabet, una botella de bambú ( de la que hablaré después). Josu Maroto, Freekhand, Lapin, Eclectic Box y más me han hablado acerca de Danny Gregory y sus libros. De hecho, cuando recibí el paquete, casi no podía esperar a empezar a leer y ver sus dibujos en todos ellos. De momento he empezado con "Everyday matters. A memoir".

No, it is not Danny Gregory in person (Wow, I wouldn't dare to talk to him, I'm still very shy. Even with people who draw). It is three books that probably all of you already know. I've just received them, with a wonderful present to Elisabet, a Bamboo Bottle (what I will talk about later). Josu Maroto, Freekhand, Lapin, Eclectic Box and more have talked to me about Danny Gregory and his books. Indeed I couldn't hardly wait for starting to read and watching his drawings in all of them. At the moment, I have started with "Everyday matters. A memoir".

Una nova escola, un nou claustre / Una nueva escuela, un nuevo claustro / New school and new staff

Aquest nou curs està a punt de començar i, per sort, he començat des del primer dia. Què significa? Més informació sobre com funciona el centre i només uns pocs dies més per preparar els continguts i les dinàmiques de classe. Nous companys i, per fi, vaig a compartir un mètode pedagògic interessant: treballar amb projectes com una forma d'aprenentatge.

Este nuevo curso está a punto de comenzar y, por suerte, he comenzado desde el primer día. ¿Qué significa? Más información acerca de cómo funciona el centro y sólo unos pocos días más para preparar los contenidos y las dinámicas de clase. Nuevos compañeros y, por fin, voy a compartir un método pedagógico interesante: trabajar con proyectos como una forma de aprendizaje.

This new course is about to start and, luckily, I have begun it just from day one. What does it mean? More information about  how center operates and just a few days more for preparing contents and class dynamics. New colleagues and, at last, I'm going to share an interesting pedagogical method: working using project as a way of learning. 

El primer claustro / The first staff meeteing

Preparant-se pel 33r Sketchcrawl / Preparándose para el 33º Sketchcrawl / Getting ready for 33rd Sketchcrawl

La setmana passada tots els membres de Usk Spain van ser convidats a participar en el proper Sketchcrawl, el 33 r. Imma Serrano, una dels nostres membres de Sevilla, està organitzant una trobada al Port de Santa Maria, Cadis. Serà per mi l'oportunitat de visitar una ciutat diferent i per reunir-me amb la gent del sud i de diferents parts de les comunitats de l'estat. No vaig dubtar un segon i vaig comprar els bitllets de vol a Jerez de la Frontera i també vaig dissenyar aquest cartell per anunciar la reunió.

La semana pasada todos los miembros de USk Spain fueron invitados a participar en el Sketchcrawl próximo el 33 º. Imma Serrano, una de nuestros miembros de Sevilla, está organizando un encuentro en el Puerto de Santa María, Cádiz. Serà para mi la oportunidad de visitar una ciudad diferente y para reunirme con la gente del sur y de diferentes partes de las comunidades del estado. No dudé un segundo y compré los billetes de vuelo a Jerez de la Frontera y también el diseñé este cartel para anunciar la reunión. 

Last week all the USk Spain members were invited  to participate into the next Sketchcrawl, the 33rd. Imma Serrano, our member from Sevilla, is organizing a meeting in Puerto de Santa María, Cádiz. It will be for me an opportunity to visit a different city and to gather with people from the south and from different parts of the state communities. I didn't doubt a second and bought tickets to Jerez and I also designed this poster for advertising the meeting.

Primer dia de simposi/ Primer día de simposio/ First simposium's day

Jo estava sobreexcitat un munt de gent de tot el món estava a punt de compartir tres dies de dibuix a Lisboa. El dia abans els espanyols havíem tingut un sopar tots junts. Em vaig trobar amb persones que no havien vist durant algun temps i Em vaig trobar amb persones que només coneixia de la xarxa. Després que Gabi Campanario va donar "la" benvinguda "a tot el món, ens vam anar al taller:" Paisagens Urbanes / Cityscapes ". Dirigit per Marc Taro i Filipe Leal de Faria.

Yo estaba sobreexcitado un montón de gente de todo el mundo estaba a punto de compartir tres días de dibujo en Lisboa. El día antes los españoles habíamos tenido una cena todos juntos. Me encontré con personas que no habían visto durante algún tiempo y Me encontré con personas que sólo conocía de la red. Después de que Gabi Campanario dió "la "bienvenida" a todo el mundo , nos fuimos al taller: "Paisagens Urbanas / Cityscapes". Dirigido por Marc Taro y Filipe Leal de Faria.

I was overexcited lots of people from around the world were about to share three days drawing Lisbon. The day before spanish people had a supper all together. I met people who had not seen for some time and I met people who I only knew on the net.
After Gabi Campanario made a speech and all the staff said "Welcome" to everybody we went to the workshop: "Paisagens Urbanas / Cityscapes". Leaded by Marc Taro and Filipe Leal de Faria.

Urban Landscapes

Filipe va pronunciar un discurs i Marc Taro va començar a dibuixar i parlar al mateix temps. Ambdues van ser dues diferents maneres d'acostar-se a nosaltres, però crec que estaven més interessats en dibuixar escoltar-los. Em sap greu, nois.

Filipe pronunció un discurso y Marc Taro empezó a dibujar y hablar al mismo tiempo. Ambas fueron dos diferentes maneras de acercarse a nosotros, pero creo que estaban más interesados ​​en dibujar que escucharles. Lo siento, chicos.

Filipe made a speech and Marc Taro started drawing and speaking at the same time. Both were two different approaching's ways to us but I think we were more interested in drawing than listening to them. Sorry, boys.

Urban Landscapes This is a wider view of the square. 

Urban Landscapes A typical "Quiosque" where you can buy almost everything.

Dues setmanes incomunicat/ Dos semanas incomunicado/ Two weeks isolated

Després de passar dues setmanes amb la meva família aïllats al camp, sense connexió a la xarxa, ahir vam arribar a casa. Ha estat impressionant perquè el meu compte de correu electrònic era plena de gom a gom. No obstant això, Lisboa, va aparèixer de nou. Sí, a la meva bústia de correu real vaig trobar una notificació de paqueteria que venia de Portugal, amb una meravellosa sorpresa (que revelaré en els pròxims dies) d'Eduardo Salavisa. Gràcies, Eduardo! Ara he d'escriure les meves experiències del simposi de USK a Lisboa, que les vaig deixar a mitges. Ja vaig pujar els meus dibuixos al meu compte de flickr, però necessiten la meva veu escrita. La propera entrada en els propers dies.

Después de pasar dos semanas con mi familia aislados en el campo, sin conexión a la red, ayer llegamos. Ha sido impresionante porque mi cuenta de correo electrónico estaba llena hasta los topes. Sin embargo, Lisboa, apareció de nuevo. Sí, en mi buzón de correo real encontré una notificación de paquetería que venía de Portugal, con una maravillosa sorpresa (que desvelaré en los próximos días) de Eduardo Salavisa. ¡Gracias, Eduardo! Ahora tengo que escribir mis experiencias del simposio de USK en Lisboa, que las dejé a medias. Ya subí mis dibujos a mi cuenta de flickr, pero necesitan mi voz escrita. La próxima entrada en los días qeu vienen. 

After spending two weeks with my family isolated in the countryside, with no network connection, yesterday we arrived at home. It has been shocking because my e-mail account was full up. Nevertheless, Lisbon, appeared again. Yes, inside my real mailbox I found a parcel's receipt from Portugal with a wonderful surprise (which I will reveal very soon) from Eduardo Salavisa. Thank you, Eduardo! Now I must to write my experiences from USK's Lisbon Symposium, which I left them hanging. I have already upload my drawings to my Flickr account, but they need my written voice. The upcoming post into the next days. 

Nina's shorcut to dirty colours

ninas_leaflet01

Nina Johansson and José Louro carried out this incredible workshop. Sharing such marvelous evening with them and all our colleagues was incredible. And also Nina showed us an incredible shortcut that I want to share with all of you. Enjoy.

Unfinished Business' leaflet detail

Above you can read the explanation and below you can see the "live" explanation, before we went to the Largo de Camoes.

Enjoy!

Primer dia a Lisboa / Primer dia en Lisboa / First day in Lisbon

1st day. Inside Plane View (On the way to Lisboa)

Com en tots els viatges les primeres hores si les passes a l'aeroport intentes dibuixar, però en aquest cas anava amb la família i, a més a més, vaig coincidir amb Miguel. I vàrem xerrar i xerrar, i afortunadament l'avió va venir amb dues hores de retard, i vam continuar xerrant. Gràcies, senyors de Vueling! A Sobre, un cop a l'avió, ens van donar un descompte de 20€ en el nostre proper viatge.

Como en todos los viajes las primeras horas si las pasas en el aeropuerto intentas dibujar, pero en este caso iba con la familia y además coincidí con Miguel. Y estuvimos charlando y charlando, y afortunadamente el avión vino con dos horas de retraso, y seguimos charlando. ¡Gracias, señores de Vueling! Y encima, una vez en el avión, nos dieron un descuento de 20 € en nuestro próximo viaje.

As in all travel the first hours if you spend them at the airport you try to draw, but in this case I was with my family and I met Miguel. And we talk and talk, and fortunately the plane came two hours late, and We kept chatting. Thank you, Vueling! And also, once we were on the plane, we got a 20€ discount on our next trip.

1st day. Eating at the Casa da India
1st day. Casa da India's People


Si hi ha un lloc que s'ha de visitar per dinar "Casa da India" és un d'ells. No us l'heu de perdre i us ho ben asseguro que el gaudireu. A Barcelona queden pocs llocs com aquest. Et trobes amb turistes i amb els propis lisboetes. I podeu menjar a bon preu i si voleu us podeu emportar pollastres a la graella i arròs.

Si hay un lugar que se debe visitar para comer, "Casa da India" es uno de ellos. No os lo perdáisque de verdad que lo disfrutaréis. En Barcelona quedan pocos lugares como este, te encuentras con turistas y con los propios lisboetas. Y podéis comer a buen precio y si queréis os podéis llevar pollos a la parrilla y arroz.

If there is a place worth visiting for lunch, "Casa da India" is one of them. Do not miss it,  you really will enjoy it. In Barcelona there are just a few of places like this, you find tourists and people from Lisbon. And also you can eat cheaply, if you want you can take away grilled chicken and rice.

1st day. Tram and the bridge

A la tarda, vam comprar la targeta 7 Colinas per a fer ús del transport públic. Així que vàrem agafar el tramvia de la línia 25, sense saber cap on anava i varem acabar en el cementiri. Des d'allà vam poder veure el pont que per primera vegada des de feia 30 anys aquells que el creuin al mes d'Agost hauran de de pagar per fer-ho. Visca l'FMI!

Por la tarde, que compramos la tarjeta 7 Colinas tarjeta para hacer uso del transporte público. Así que tomamos la línea de tranvía nº 25, y sin saber a dónde nos dirigimos, terminamos en el cementerio. Desde allí pudimos ver el puente, que por primera vez en 30 años aquel que lo cruce el mes de agosto tendrá que pagar por ello. ¡Viva el FMI!

In the afternoon, we bought the 7 Colinas card to make use of public transport. So we take the tram line 25, and without knowing where we went we ended up in the cemetery. From there we could see the bridge, which for the first time in 30 years who will cross the month of August will have to pay for it. Long live the IMF!

Aquest és el principi i la fi / Este es el principio y el fin / This the beginnig and the end

Aquest és el principi i la fi. Aquí va començar tot i acaba tot. Dintre d'aquesta llibreta duc records i molts dibuixos. Estic content, feliç i amb coses positives, sempre positives. On alguna cosa podia semblar negativa algú la va fer esdevenir constructiva. Gràcies a totes i tots.

Este es el principio y el fin. Aquí empezó todo y aquí acaba todo. Dentro de esta libreta llevo recuerdos y muchos dibujos. Estoy contento, feliz y con cosas positivas, siempre positivas. Donde algo parecía negativo alguien lo tornó constructivo. Gracias a todas y todos.

This is the beginning and the. Here started everything and everything ended. Inside this notebook I carry lots of memories and lots of drawings, I'm glad, happy, and with positive stuff, always positive. Where something looked like negative someone turn it constructive. Thanks to everybody.

Pyongyang, Guy Delisle


La setmana passada vaig acabar-me aquest llibre recomanat per la Cristina, una companya de feina. El tenia vist però no m'havia decidit a comprar-me'l. Realment és una bona opció per poder fer el que la Cristina em va dir "... anar a llocs que difícilment podré visitar." A més a més, la narració de la vida diària d'en Guy a Pyongyang és divertida i plena d'observacions tremendament intel·ligents. Si voleu saber més podeu visitar la seva plana web.

La semana pasada me acabé este libro recomendado por Cristina, una compañera de trabajo. Lo tenía visto pero no me había decidido a comprarmelo. Realmente es una buena opción para poder hacer lo que Cristina me dijo "... ir a lugares que difícilmente podré visitar." Además, la narración de la vida diaria de Guy a Pyongyang és divertida i llena de observaciones tremendamente inteligentes. Si queréis saber más podéis visitar su página web.

Last week I finished this book recomended by Cristina, a job colleague. I have seen it before but I have not decide to buy it. Really, it is a good option to do what Cristina stated "... going to places what hardly I could visit in a near future." In addition, guy's daily story is funny and plenty of intelligent remarks. If you want to find out more visit his home page.


JKPP, What a meet up!/ JKPP, ¡Qué encuentro!

Hi everybody, after realizing this weekend has finished and I've spent a wonderful time with a incredible bunch of portrayers and drawers, I scanned all my drawings and here they are.

Hola a todo el mundo, después de darme cuenta que este fin de semana se ha acabado y he pasado un tiempo maravilloso con un grupo increible de retratistas y dibujantes, escaneé todos mis dibujos y aquí están.

JKPP Barcelona's Meet Up 2.06.11

At first,  as always, I took the train to Barcelona and I started warming up for the portray session which was waiting for me with the JKPP people's group.

Primero, como siempre, cogí el tren para Barcelona y empezé haciendo un precalentamiento para la sesión de retrato que me esperaba con la gente del grupo de JKPP.

JKPP Barcelona's Meet Up 2.06.11

As I arrived, very early certainly, I looked around and a strange church, which was very near in front the Bookshop where we were having the meeting, catched my attention. Inside there was a mass of course.

Cuando llegué, muy pronto por cierto, eché un vistazo y una iglesia extraña, la cual estaba muy cerca delante de la Librería donde teníamos el encuentro, captó mi atención. Dentro había una misa por supuesto.

JKPP Barcelona's Meet Up 2.06.11

As soon as the bookshop was open we started drawing and portraying each other. For more drawings have a look here and here

Tan pronto como la librería se abrió nos pusimos a dibujar y a retratarnos unos a otros. Para ver más dibujos puedes dar un vistazó aquí y aquí.

Visitando els Castellers de Sants.

Ya los habíamos visitado antes, pero no había colgado nada. Esta última visita fue con los chicos y chicas del curso de Sant Lluc.

Perspectiva y más allá

La perspectiva es un sistema de representación gráfica. Evidente, ¿no? Pues en general, se tiene la idea que dibujar es un don. Nada más lejos. Desde que me planteé qué quería explicar en el curso de Málaga, tuve claro que la frase que Josu me había comentado un día, la misma que usé para crear el video del curso, debía ser mi consigna.Debemos recordar cómo dibujar, somos unos seres, eminentemente visuales, así que recuperemos parte de nuestra capacidad. Así que aprender a dibujar es también aprender a usar unos sistemas. De la misma manera que aprendemos a escribir, a puntuar, a acentuar o a redactar.

Así seguimos el curso que llevamos adelante en Sant Lluc sobre el dibujo Urbano. Más fotografías aquí.

Viaje hacia Málaga. Primer día.

Llevaba meses sabiendo que tenía que preparar una clase, una charla, para un grupo de personas interesadas en el dibujo. Cristina Urdiales llevaba organizando este curso desde el año pasado. En el momento que me lo planteó parecía increible, pero hace unos años no habría pensado que, gracias a internet, habría podido ver tantos dibujos, conocer tanta gente interesada en dibujar y además poder hablar de ello en público. Así que mientras dibujaba mucho y preparaba el libro, que espero que pronto salga, iba pensando y organizando mi experiencia personal con el dibujo e internet, ya que el curso se llamaba: El Cuaderno de Viaje (de las calles al ciberespacio). Así que me preparé esta presentación.Además me llevé conmigo el cuaderno que compré el pasado Sant Jordi a Choni. Esta vez no dibujé la estación de tren de mi ciudad, pero sí empezé dibujando un retrato en el tren.31st Sketchcrawl in Barcelona / 31º Sketchcrawl en Barcelona

This time the 31st Sketchcrawl was postpone one week in order to match it with Sant Jordi, the book and rose's day. A good choice, because we take profit of this holiday.

Esta vez pospusimos una semana el Sketchcrawl de Barcelona para hacerlo coincidir con Sant Jordi. Una buena opción para poder hacer coincidir la celebración del día del libro con el día del dibujo.

31st Sketchcrawl

31st Barcelona's Sketchcrawl and Sant Jordi

31st Barcelona's Sketchcrawl and Sant Jordi

31st Sketchcrawl

31st Barcelona's Sketchcrawl and Sant Jordi

31st Sketchcrawl

31st Sketchcrawl

31st Barcelona's Sketchcrawl and Sant Jordi

31st Barcelona's Sketchcrawl and Sant Jordi

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...