Cuaderno Sol, Enrique Flores

Vull presentar a un dels millors il·lustradors, dibuixants, aquarel·lista i periodista, es mereix tots aquests adjectius, que vaig tenir el plaer de conèixer a Clermont-Ferrand. Ell és l'Enrique Flores i té un gran bloc que inspira molts altres amb els seus missatges. No et perdis aquest meravellós llibre que mereix ser vist i llegit (en espanyol, ho sento). Vostè pot demanar aquí.

I want to introduce one of the best illustrators, sketchers, watercolorist and journalist, he deserves all this adjectives, that I had the pleasure to meet in Clermont-Ferrand. He is Enrique Flores and he has a great blog that inspires many others with his posts. Don't miss this wonderful book that deserves to be seen and read (in spanish, sorry). You can order it here.

Quiero presentar a uno de los mejores ilustradores, dibujantes, acuarelista y periodista, se merece todos estos adjetivos, que tuve el placer de conocer en Clermont-Ferrand. Él es Enrique Flores y tiene un gran blog que inspira a muchos otros con sus mensajes. No te pierdas este maravilloso libro que merece ser visto y leído (en español, lo siento). Puedes solicitarlo aquí.


Barcelona Dibuixa comença ja! / Barcelona draws starts now!Estic content perquè aquesta setmana comencem uns tallers a la ciutat de Barcelona volem. Comencem en la millor época de l'any (ja ho sé que farà fred, però dibuixar en grup és divertidíssim). En Miguel, Sagar i jo comencem aquesta bogeria que acabarà el proper mes de juliol amb el Simposi a Barcelona d'Urban Sketching , dibuix urbà. Qui en pot donar més? Per cert això també està en moviment. 

I'm happy because this week we start some workshops in the city of Barcelona want. We started in the best time of the year (I know it will cool, but drawing in group is funny). Miguel, Sagar and I started this madness that will end in July with the Urban Sketching Symposium in Barcelona, drawing center. Who can do better? By the way this is also moving.


Clermont-Ferrand. Il faut aller voir!


Això és el poc que vaig poder dibuixar a Clermont-Ferrand, afortunadament, no vaig parar, però m'hagués agradat poder visitar la ciutat. Espero repetir el proper any. La gent no va parar van ser munts i munts de persones i totes estaven interessades en la teva obra. Potser el fet de poder parlar en francés em va ajudar. L'experiència es mereix un 10. El grup que vàrem ser va ser genial (Pierre Amoudry, Jorge Arranz, Adolfo Arranz, Álvaro Carnicero, Josu Maroto, Òscar Julve, Luis Ruiz, Joao Catarino, Inma Serrano, Arturo Redondo, Joaquín Gonzalez Dorao, Miguel Herranz, Omar Jaramillo, Lapin, Enrique Flores, Juliet Pomés,... em deixo a algú? sí, Sagar). No us perdeu les seves pàgines amb els seus treballs.

Esto es lo poco que pude dibujar en Clermont-Ferrand, afortunadamente, no paré, pero me hubiera gustado poder visitar la ciudad. Espero repetir el próximo año. La gente no paró fueron montones y montones de personas y todas estaban interesadas en tu obra. Quizás el hecho de poder hablar en francés me ayudó. La experiencia se merece un 10. El grupo que fuimos fue genial (Pierre Amoudry, Jorge Arranz, Adolfo Arranz, Álvaro Carnicero, Josu Maroto, Òscar Julve, Luis Ruiz, Joao Catarino, Inma Serrano, Arturo Redondo, Joaquín Gonzalez Dorao, Miguel Herranz, Omar Jaramillo, Lapin, Enrique Flores, Juliet Pomés,... ¿me dejo a alguien? sí, Sagar). No os perdáis sus páginas con sus trabajos.

That's how little I could draw in Clermont-Ferrand, fortunately, I did not stop, but would have liked to visit the city. I hope to repeat next year. People did not stop were lots and lots of people were interested in all your work. Maybe being able to speak French helped me. The experience deserves a 10. The group was great that we were (Pierre Amoudry, Jorge Arranz, Adolfo Arranz, Álvaro Carnicero, Josu Maroto, Òscar Julve, Luis Ruiz, Joao Catarino, Inma Serrano, Arturo Redondo, Joaquín Gonzalez Dorao, Miguel Herranz, Omar Jaramillo, Lapin, Enrique Flores, Juliet Pomés,... Do I have missed anyone?... Yes, Sagar). Do not miss your pages with their work.

Je suis retourné de Clermont-Ferrand, heureux et étonné!Merci beaucoup Rendez-vous du Carnet de Voyage!!!
Prix International de Carnet de Voyage, 2012 à Clermont-Ferrand

La porta Miralles.

I'm working on Gaudi's works. This gate was built just for protect Miralles properties. Right now it is strange to find a gate like this protecting nothing, standing this way it is a non-sense but it is a Gaudi's work and we should respect it. Probably is one of his works less visited.


I drew it next to Freekhand. We spoke about drawing and how we start a drawing and many more must we have to follow depending on the end of itself. Besides you have to pay atention to the motorcycle parked on the left. It is a Montesa Impala, a well-known bike in the 60's and also in the 80's.

Park Güell with tourist but, who cares?


Yesterday we visit the Park Güell. As I have written on my sketchbook I might draw this landscape three hundred times or even more. I can't understand people that behave as common photographers who believe that it is enough drawing or taking a picture just once.

Dibuixant sobre una tablet / Dibujando sobre una tablet / Drawing on a tablet

Darrerament s'ha incrementat el debat sobre si dibuixar sobre una tablet seria acceptable en el moviment d'Urban Sketchers. Per mi no hi ha dubte que el suport no condiciona l'actitut, però el fet és que al final el resultat no és el mateix. Existeix el mateix debat en el món de l'audiovisual: el digital supera a l'analògic? Un DVD aguantarà tant com el celul·loide? D'aquí a cent anys ho sabran. De moment és el que hi ha. Tot format nou és inestable, ho va ser la fotografia. Però sempre s'acaba sobre el paper. Digueu-me romàntic però un quadern és insuperable. Al cap i a la fi el que fem és un objecte i tenir entre les mans una cosa "real" és el millor. Tot i que nosaltres tots acabem escanejant els nostres dibuixos, el que volem és veure'ls en directe, mirar els quaderns, gaudir.Això sí, a la nit pots dibuixar molt bé amb una tablet.

Aquest és el meu primer dibuix del que estic prou satisfet, però encara queda molt de camí per fer. Nova eina, nous processos.

Últimamente se ha incrementado el debate sobre si dibujar sobre una tablet sería aceptable en el movimiento de Urban Sketchers. Para mí no hay duda de que el soporte no condiciona la actitud, pero el hecho es que al final el resultado no es el mismo. Existe el mismo debate en el mundo del audiovisual: ¿el digital supera a lo analógico? ¿Un DVD aguantará tanto como el celuloide? De aquí a cien años lo sabrán. De momento es lo que hay. Todo nuevo formato es inestable, lo fue la fotografía. Pero siempre acaba sobre el papel. Decidme romántico pero un cuaderno es insuperable. Al final, lo que estamos creando es un objeto y tener algo "real" entre las manos es lo mejor. Aunque nosotros acabamos escaneando (digitalizando) nuestros dibujos. Es por eso que lo que queremos es verlos en directo, mirar los cuadernos, disfrutar. Eso sí, por la noche puedes dibujar muy bien con una tablet.

Éste es el primer dibujo del que estoy bastante satisfecho, pero aún queda mucho camino por recorrer. Nueva herramienta, nuevos procesos.  

Lately it has increased the debate about if drawing on a tablet would be acceptable in the movement of Urban Sketchers. For me there is no doubt that the media does not condition the attitude, but the fact is that the end result is not the same. There is the same debate in the broadcast world: the digital beats analog? A DVD will hold as much as the celluloid? In a hundred years will know. For now it is what it is. All new format is unstable, it was photography. But always we lay on paper. Tell me romantic but a notebook is unsurpassed. At the end we are creating an object and having on your hands something "real" is better than something "digital". Nevertheless, we scan our drawings (digitalizing). This is why we want to see them "life", we want to look at them and enjoy them. Anyway, at night you can draw very well with a tablet. 

This is the first drawing I'm pretty satisfied, but there is still some way to go along. New tools, new processes.


37th Sketchcrawl. Eixample.

First spot where we draw. L'Escola Industrial in Barcelona.


37th Sketchcrawl. The sketching gang.
37th Sketchcrawl. Passatge Lluís Pellicer.
37th Sketchcrawl. The last drawing.

New course, new folder's design


Elisabet has asked me for some new illustrations for her memo-notes folder. Last course I did it so I think it is compulsory to make it again but with some drawing of this last summer. Covent Garden Station and Cutty Shark boat. London...!

Dibuixant Gaudí / Drawing Gaudí / Dibujando Gaudí

Ens estem perdent un munt de coses sobre l'obra de Gaudí. Tingueu-ho per segur, us ho prometo, perquè últimament estic dibuixant tots els edificis que es poden trobar a Barcelona i rodalies dissenyats per ell mateix. Aquest edifici pertany al segon grup. Està a Mataró i pots arribar-hi en 42 o 43 minuts amb tren; si ho agafes a l'estació de Plaça Catalunya. És el primer edifici en el que va utilitzar la seva famosa corba catenària que crea un espai ampli i obert.

We are missing a lot of things about Gaudi's work. Take it for granted, I promise, because lately I'm drawing all the buildings you can find in Barcelona and surroundings designed by himself. This building is from the last group. It is in Mataró and you arrive there in 42 or 43 minutes by train; if you take it in Plaça Catalunya Station. Here is the first building where he is used his famous catenary curve which creates a wide and open space.

Nos estamos perdiendo un montón de cosas acerca de la obra de Gaudí. Tenedlo por seguro, os lo prometo, porque últimamente estoy dibujando todos los edificios que se pueden encontrar en Barcelona y alrededores diseñados por él mismo. Éste edificio pertenece al segundo grupo. Está en Mataró y puedes llegar allí en 42 ó 43 minutos en tren; si lo coges en la estación de Plaza Catalunya.  Es el primer edificio en el que utilizó su famosa curva catenaria que crea un espacio amplio y abierto. 

Portraying in London

Right now I'm in the middle of a commission and I can't hardly stop thinking about this summer. I'm still recovering myself from three weeks in London but I'm still also thinking about Santo Domingo experience.

I owe some e-mails, some messages and a book. Sorry about that, I promise I'll do everything be patient.

 First of all I want to show some portraits I drew in London. Little by little I'm less shy and I don't care about likeness. So here they are.


Anas
Adil and Monsieur de Novins Monsieur de Novins and Yong Marc and Andrea Konrad and Sonja

Talk and Draw at the National Gallery

Talk and Draw in the National Gallery

Enjoying such a great experience is some of the things that still I'm enjoying here in London. I don't believe that it would be possible in Catalonia, but I would enjoy it. Anyway, I'm sure that we could manage to do it even better than the National Gallery education Service.

Talk and Draw

This is the End / Good morning Baltimore (Santo Domingo)!

This is the end
The end, The Doors (1967)

This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end

Of our elaborate plans, the end
Of everything that stands, the end
No safety or surprise, the end
I'll never look into your eyes...again

Can you picture what will be
So limitless and free
Desperately in need...of some...stranger's hand
In a...desperate land

Lost in a Roman...wilderness of pain
And all the children are insane
All the children are insane
Waiting for the summer rain, yeah

There's danger on the edge of town
Ride the King's highway, baby
Weird scenes inside the gold mine
Ride the highway west, baby

Ride the snake, ride the snake
To the lake, the ancient lake, baby
The snake is long, seven miles
Ride the snake...he's old, and his skin is cold

The west is the best
The west is the best
Get here, and we'll do the rest

The blue bus is callin' us
The blue bus is callin' us
Driver, where you taken' us

The killer awoke before dawn, he put his boots on
He took a face from the ancient gallery
And he walked on down the hall
He went into the room where his sister lived, and...then he
Paid a visit to his brother, and then he
He walked on down the hall, and
And he came to a door...and he looked inside
Father, yes son, I want to kill you
Mother...I want to...fuck you

C'mon baby, take a chance with us
C'mon baby, take a chance with us
C'mon baby, take a chance with us
And meet me at the back of the blue bus
Doin' a blue rock
On a blue bus
Doin' a blue rock
C'mon, yeah

Kill, kill, kill, kill, kill, kill

This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end

It hurts to set you free
But you'll never follow me
The end of laughter and soft lies
The end of nights we tried to die

This is the end

A week in Venice by Liz Steel

Yesterday I received a parcel from Australia. I was so happy that I felt like in Christmas or like it was my anniversary. Liz Steel has sent to me a marvelous book filled with plenty of drawings. She was hungry of catching the city and she shows showing her day by day. Thanks Liz!!!!!

More pictures here.

Notice on the upper on the right this so cute stamp... Yes is Mr. Borromini!!! Can I do the same here in Spain? Can I design my own stamps?

3 llibres nous / 3 libros nuevos / 3 new books

Ahir quan vaig arribar a casa vaig veure a l'interior de la bústia un certificat d'un enviament. Sí! Un paquet havia arribat, però ja era massa tard i he hagut d'esperar fins avui i aquí estan. Em vaig perdre "The Art of Urban Sketching" quan es va llançar per primera vegada, però ara no. "Venice Chronicles" va ser la recomanació de Sagar i, finalment, "How to make a Book" és una elecció meva generada pel prospecte del taller de Nina Johansson a Lisboa.

Ayer cuando llegué a casa vi en el interior del buzón un certificado de un envío. Sí! Un paquete había llegado, pero ya era demasiado tarde y he tenido que esperar hasta hoy y aquí están. Me perdí "The Art of Urban sketching" cuando se lanzó por primera vez, pero ahora no. "Venice Chronicles" fue la recomendación de Sagar y, finalmente, "How to make a Book" es una elección mía generada por el prospecto del taller de Nina Johansson en Lisboa. Yesterday when I arrived at home I saw inside the mailbox a slip. Yes!!! A parcel has arrived but it was too late I should wait until today and here they are. I missed "The Art of Urban Sketching" when it first released but now I don't. "Venice Chronicles" was Sagar's recommendation and, finally, "How to make a book" is a choice of mine generated by Nina Johansson's workshop in Lisbon leaflet.

Palau Baró de Quadra / Palacio Baró de Quadra / Baró de Quadra's palace

Avui he estat dibuixant amb el Lapin i Sagar. Després de tenir una reunió, vam anar a "Casa Àsia". Un gran edifici, dissenyat per Puig i Cadafalch. Jo podria treure un llibre sencer sobre ell.

Hoy he estado dibujando con el Lapin y Sagar. Después de tener una reunión, fuimos a "Casa Asia". Un gran edificio, diseñado por Puig i Cadafalch. Podría dibujar un libro entero sobre él.

Today I've been drawing with Lapin and Sagar. After having a meeting we went to "Casa Asia". A great building designed by Puig i Cadafalch. I might draw an entire book about it.


Primer hem anat a veure les vistes des del terrat. No ens han convençut gaire i hem decidit dibuixar el pati. No cal dir que l'edifici és modernista i el detalls arriben a extrems agobiants. Jo m'he buscat un lloc on poder fer una gran panoràmica. Els motius vegetals estàn per tot arreu i era impossible obviar-los.

Primero hemos ido a ver las vistas desde la azotea. No nos han convencido mucho y hemos decidido dibujar el patio. Ni que decir tiene que el edificio es modernista y los detalles llegan a extremos agobiantes. Yo me he buscado un lugar donde poder hacer una gran panorámica. Los motivos vegetales están por todas partes y era imposible obviarlos. 

First we went to see the view from the rooftop. We weren't very convinced and we have decided to draw the courtyard. Needless to say the building is modernist and details are extremly overwhelming. I've looked for a place to have a great view. The vegetal motifs are everywhere and it was impossible to ignore them.

O Diàrio Gràfico em Braga

El divendres vaig rebre un paquet. Ja ho sabia que el rebria però no sabia com seria el llibre que havia dins. Així que...
El viernes recibí un paquete. Ya sabía que lo recibiría pero no sabía cómo sería el libro que había dentro. Así que...
On friday I received a parcel. I already knew it would come but I didn't know how the book was inside would be. So...

Book from Eduardo Salavisa!
 ... el vaig obrir i va aparèixer "O Diàrio Gràfico em Braga" ple fins els marges de dibuixos meravellosos. El podeu aconseguir aquí: www.culturminho.pt/Livro/Artigo/9872685.
... lo abrí y apareció "O Diàrio Gràfico em Braga" lleno hasta los márgenes de dibujos maravillosos. Lo podéis conseguir aquí:www.culturminho.pt/Livro/Artigo/9872685.
 ... I opened it and came out "O Diàrio Gràfico em Braga" full up of wonderful drawings. You can get it from here: www.culturminho.pt/Livro/Artigo/9872685.

35è Sketchcrawl a Vic / 35º Sketchcrawl en Vic / 35th Sketchcrawl in Vic

El dissabte era l'últim dia de classe al taller de "Dibuixant la Ciutat", per cert ja s'ha obert la següent tanda. He après molt i espero que la gent s'emporti també "cosetes" del que hem anat pràcticant. És el moment per nosaltres de fer una mica de revisió i plantejar-nos millores. En quant a la sessió no vàrem seguir el ritme de la gent de Vic. Una pena perquè no vàrem coincidir amb ells només que en el moment del dinar. Tot i això, jo m'he quedat amb ganes de tornar.

El sábado era el último día de clase en el taller de "Dibujando la Ciudad", por cierto ya se ha abierto la siguiente tanda. He aprendido mucho y espero que la gente se lleve también "cositas" de lo que hemos venido practicando. Es el momento para nosotros de hacer un poco de revisión y plantearnos mejoras. En cuanto a la sesión no seguimos el ritmo de la gente de Vic. Una pena porque no coincidimos con ellos sólo que en el momento de la comida. Sin embargo, yo me he quedado con ganas de volver.

Saturday was the last day of class of "Drawing the City"'s workshop, by the way it is already open the next round. I've learned a lot and I hope people are sweeping away "stuff" from what we have been practicing. It is time for us to do a little review and propose improvements to us About the session we did not keep pace with the people of Vic. A pity because we did not agree with them just for lunch. However, I want to come backhave been wanting to return.

 Podeu veure més resultats del 35è Sketchcrawl aquí.
Podéis ver más resultados del 35 º Sketchcrawl aquí. 
 You can see more results of the 35th Sketchcrawl here.

Un portfolio que se'n va Clermont Ferrand / Un portfolio que se va Clermont Ferrand / A portfolio to Clermont Ferrand

Estic pràcticament fora de la data, ja que la data límit és el proper diumenge, però vaig a enviar el meu sobre en unes poques hores. Ja he acabat el meu portfolio sobre els meus quaderns de viatges, així que estic preparat.

Estoy prácticamente fuera de la fecha, ya que la fecha límite es el próximo domingo, pero voy a enviar mi sobre en unas pocas horas. Ya he acabado mi portfolio sobre mis cuadernos de viajes, así que estoy listo.

I'm practically out of date, because the deadline is next sunday but I'll send my envelope in a few hours. I have already finish my portfolio about my travel books so I'm ready.

34é 1/2 Sketchcrawl i el curs de Sant Lluc / 34th 1/2 Sketchcrawl and Sant Lluc workshop

Aquest darrer Sketchcrawl entre Sketchcrawl, el que anomenem 1/2, el vàrem combinar amb una sessió del taller de Sant Lluc. El recorregut el va preparar en Sagar ara que es troba enmig del llibre que està preparant a l'Eixample. Només vaig poder gaudir de poder dibuixar al Claustre de la Inmaculada Concepció i em vaig quedar amb ganes de poder dibuixar la resta de llocs.

Este último Sketchcrawl entre Sketchcrawl, que lo llamamos 1/2, lo hicimos combinar con una sesión del taller de Sant Lluc. El recorrido lo preparó Sagar ahora que se encuentra en medio del libro que está preparando en el Eixample. Sólo pude disfrutar dibujando en el Claustro de la Inmaculada Concepción y me quedé con ganas de poder dibujar el resto de lugares.

The latter sketchcrawl between sketchcrawl, which we call 1/2, we made combined with a Sant Lluc's workshop session. The route now prepared by Sagar whi is in the middle of preparing the book from the Eixample. I enjoyed drawing only in the Cloister of the Immaculate Conception and was eager to draw the other places.


Vacances de Pasqua / Easter holidays


Vacances de Pasqua / Easter holidays, originalmente cargada por Swasky.
A través de Flickr:
L'aturada de Pasqua s'ha acabat i ja hem tornat a la rutina. Encara que no us ho cregueu només he fet dos dibuixos, ambdós el mateix dia que va venir l'Aleix (www.aleixmataro.blogspot.com.es/p/cronica-curs-dibuix-urb...) per fer una passejada dibuixada on estavem la meva família i jo: Granera. El lloc on estiuejava quan era petit amb la meva família.

La parada de Pascua ha terminado y ya hemos vuelto a la rutina. Aunque no os lo creáis sólo he hecho dos dibujos, ambos el mismo día que vino Aleix (www.aleixmataro.blogspot.com.es/p/cronica-curs-dibuix-urb...) para dar un paseo dibujado donde estábamos mi familia y yo: Granera. El lugar donde veraneaba cuando era pequeño junto con mi familia.

Easter break is finished and we have backed to the routine. Even if you don't believe it I have just done two drawings, both the same day that Aleix (www.aleixmataro.blogspot.com.es/p/cronica-curs-dibuix-urb...) came to do an sketcharound where we stayed: Granera. The place where I summered when I was child with my family.

3rd USk Symposium

Engines are on and now I'm ready to hit the town drawing as much as I can, as I will have sores on my left wrist. Take it for granted. Wow, wow, I'm intructor in the next Urban Sketcher Symposium in Santo Domingo.

Santo Domingo Symposium


Santo Domingo Instructors

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...