Galicia en tren, Jorge Arranz.

Si busques "simplicitat" trobaràs alguna cosa com això "La simplicitat és l'estat o qualitat de ser simple. Normalment es refereix a la càrrega que una cosa es posa algú que tracta d'explicar o entendre això. Una cosa que és fàcil d'entendre o explicar és simple, en contrast amb una mica complicat. ". I al costat podràs trobar "Jorge Arranz". Simple, però no estúpid, perquè quan es dibuixa com Jorge el cervell ha de funcionar al 200%. Sempre, quan veig els seus dibuixos recordo Mies van der Rohe: "Menys és més". I això és cert en el treball de Jorge. Si pots, gaudeix d'aquest meravellós llibre. I si vols, pots visitar la seva pròpia botiga.

Si buscas "simplicidad" encontrarás algo como esto "La simplicidad es el estado o cualidad de ser simple. Normalmente se refiere a la carga que una cosa se ​​pone alguien que trata de explicar o entender eso. Algo que es fácil de entender o explicar es simple, en contraste con algo complicado. ". Y al lado podrás encontrar "Jorge Arranz". Simple, pero no estúpido, porque cuando se dibuja como Jorge el cerebro debe funcionar al 200%. Siempre, cuando veo sus dibujos me acuerdo de Mies Van der Rohe: "Menos es más". Y eso es cierto en el trabajo de Jorge. Si puedes, disfruta de este maravilloso libro. Y si lo deseas, puedes visitar su propia tienda.

If you look "simplicity" up you'll find written something like this "Simplicity is the state or quality of being simple. It usually relates to the burden which a thing puts on someone trying to explain or understand it. Something which is easy to understand or explain is simple, in contrast to something complicated." And next to it you'll find "Jorge Arranz". Simple but no stupid because when you draw like Jorge your brain should work 200%. Always when I see his drawings I remember Mies Van der Rohe: "Less is more". And that's true on Jorge's work. If you can, enjoy this wonderful book. and if you want you can visit his own shop.
LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...