Tallers de dibuix i dibuixos al llarg del 2016 / Talleres de dibujo y dibujos a lo largo de 2016 / Workshops and drawings along 2016


Se suposa que aquí havia d'haver-hi dos discs durs / Se supone que tendría que haber dos discos duros

Aquesta entrada se suposa que havia d'haver-se publicat la setmana passada però el 2016, només començar, m'ha ensenyat una cosa: fés backups dels teus disc durs i no confïis en el sistema RAID 1 o conegut també com discs durs emmirallats. Vigileu i no perdeu feina i records. Ara tinc dos durs en una botiga de recuperació de dades. He creuat els dits!

Esta entrada se supone que debía haberse publicado la semana pasada, però el 2016, nada más empezar, me ha enseñado una cosa: haz backups de tus discos duros y no confíes en el sistema RAID 1 o también conocido como discos duros reflejados. Vigilad y no perdáis vuestro trabajo y recuerdos. Ahora tengo dos discos duros en una tienda de recuperación de datos. ¡He cruzado los dedos!

This post was supposed to have been published last week, but 2016, at the very beginning, has taught me one thing: do backups of your hard drives and do not trust in system RAID 1 also known as mirrored hard drives. Watch and do not lose your work and memories. Now I have two hard drives in a store data recovery. Fingers crossed!


Un cop esmentat el problema dels discs durs ja podem encetar els objectius dels 2016

Dibuixar i la docència és la meva vida i després de llegir les entrades de Liz Steel i Parka un munt de coses són més clares. Estic content per ser una persona que treballa en allò que s'estima com ells. Jo estic més o menys com ells en la mateixa situació, però ells han treballat dur mantenint el bloc actualitazat, no com jo. Per això la meva promesa d'Any Nou, o una d'elles, és mantenir al dia tant com pugui el meu blog. Com Liz Steel diu la seva entrada els blocs no estan morts, però exigeixen un gran compromís i molta feina. Per últim però no menys important, i això ho prenc directament de l'entrada de Liz Steel:

"La docència és la primera manera de donar-me suport, de moment."

Per això gràcies per tenir-me present i gràcies per compartir els vostres pensaments amb mi. Espero
que totes i tots gaudiu tot allò que comparteixi amb vosaltres.

Dibujar y la docencia es mi vida y después de leer las entradas de Liz Steel y Parka un montón de cosas son más claras. Estoy feliz por ser una persona que trabaja en lo que se estima como ellos. Yo estoy más o menos como ellos en la misma situación, pero ellos han trabajado duro manteniendo el bloque actualitazat, no como yo. Por eso mi promesa de Año Nuevo, o una de ellas, es mantener al día tanto como pueda mi blog. Como Liz Steel dice su entrada los bloques no están muertos, pero exigen un gran compromiso y mucho trabajo. Por último pero no menos importante, y esto lo tomo directamente de la entrada de Liz Steel:

"La docencia es la primera forma de darme apoyo, de momento."

Por eso gracias por tenerme presente y gracias por compartir vuestros pensamientos conmigo. espero
que todas y todos disfruten todo lo que comparta con vosotros.

Drawing and teaching is my life and after reading Liz Steel and Parka's posts a lot of things are clearer. I feel happy for being a person who's working on something that I love like them. I'm more or less in the same situation, but they have really worked hard keeping a blog updated, not like me. So my New Year's resolution, or one of them, is to keep updated as much as I can my blog. As Liz Steel mentions in her post blogs are not dead, but they demand a lot of commitment and hard work. Last but not least, and I take it directly from Liz Steel's post:

"Teaching is my main way of supporting myself, at the moment."

This is the third year of participating on a great project where sharing our knowledge about drawing is our main goal. I strongly believe that it should be practiced by

So thank for keeping me in your mind and thank you for sharing your thoughts with me. I hope you enjoy all the things I will share with you all.

Un dels projectes en els que estic treballant és "Pushing Your Sketching Boundaries" amb la Isabel Carmona. Aquest passat any hem organitzat tres tallers (Coventry, Òxford i Segòvia) amb gran èxit.

Aquest 2016 ja hem començat amb un altre taller que serà a Newbury amb la Inma Serrano, la Isabel Carmona i jo mateix.

Uno de los proyectos que estoy trabajando es "Pushing Your Sketching Boundaries" con Isabel Carmona. Hemos organizado tres talleres (CoventryÓxford y Segovia) con un gran éxito.

Ahora hemos comenzado 2016 con un taller en Newbury con Inma Serrano, Isabel Carmona y yo.

One of the project I'm working on is "Pushing Your Sketching Boundaries" with Isabel Carmona. We have organized three workshops (CoventryOxford and Segovia) with a great success. 

Now we have started 2016 with a workshop in Newbury with Inma Serrano, Isabel Carmona and myself. LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...