Eines: aquarel·la líquida + els pentel aquabrush / Tools: liquid colors + Pentel Aquabrush / Herramientas: acuarela líquida + Pentel Aquabrush

One of my favourite materials which is very helpful as an auxiliar watercolour. Always I carry inside my backpack two or three pentels aquabrush filled with colors as pink, blue or ocher.

Uno de mis los materiales favoritos, que es muy útil como acuarela auxiliar. Siempre llevo dentro de mi mochila dos o tres pentels aquabrush llenos de colores como el rosa, azul y ocre.

Un dels meus materials favorits que és molt útil com aquarel·la auxiliar. Sempre porto dins la meva motxilla dos o tres pentels aquabrush plens de colors com el rosa, blau i ocre.


Barreja de dibuixos / Hodgepodge of drawings / Mezcolanza de dibujos


D'aquest dibuix original vaig arribar a un altre que he presentat al fòrum de discussió d'USk dedicat al "Tema de la Setmana" sobre "Compres i centres comercials". Darrerament no faig gaires dibuixos omplint les dues planes, i em dedico a anar omplint forats amb petits detalls d'aquí i d'allà. Així que quan vaig decidir presentar el dibuix, el vaig escanejar i el vaig netejar amb un programa de retoc, per després colorejar. En el moment de posar color vaig intentar no ser gaire profús i he volgut destacar la figura del senyor en primer terme, només deixant-li sense color. No cal dir que la part superior pertany a la sèrie d'Again on the Train.

From this original drawing I got to another that I submitted to the USk discussion's forum, the Weekly Theme: " Shopping and malls". Lately I don't draw filling two pages, and I just work with small holes to fill in details here and there. So when I decided to submit the drawing, I scanned and I cleaned with a program editor, then coloring. When I colored, I tried not to too profuse and I wanted to highlight the figure of the gentleman in the foreground, only leaving him without color. Needless to say, the upper part belongs to the series "Again on the Train".

De este dibujo original llegué a otro que he presentado en el foro de discusión de Usk dedicado al "Tema de la Semana" sobre "Compras y centros comerciales". Últimamente no hago muchas dibujos llenando las dos páginas, y me dedico a ir llenando huecos con pequeños detalles de aquí y de allá. Así que cuando decidí presentar el dibujo, le escanear y lo limpió con un programa de retoque, para luego colorear. En el momento de poner color intenté no ser muy profuso y he querido destacar la figura del señor en primer término, sólo dejándole sin color. Ni que decir tiene que la parte superior pertenece a la serie de Again on the Train.Any nou noves coses / New year, new things / Año nuevo, nuevas cosas

Aquest any vull centrar-me més en aquest blog, i deixar d'una banda a una altra. Desgraciadament les coses que m'interessen van "més enllà del passadís dels lleixius". Tot va començar allà i cada vegada estic més lluny del passadís. Cosa que vol dir que dibuixos i també faig vídeos, i ara faig fotos, però no em considero ni un il·lustrador, un videògraf, o un fotògraf. Per aquesta raó per començar l'any us presento el meu últim vídeo  sobre gent que es dedica a fer coses a mà. Més informació al blog de Duduá.

This year I want to focus more myself on this blog, and stop going back and forth. Unfortunately, my concerns go "beyond the bleaches' aisle. " Everything began there and each day I'm further from the aisle. This means that I draw and also make videos, and now I take photos, but do not consider myself or illustrator, or videographer, or photographer. So to start the year I will present my last video about a group of people devote to handmade stuff. More information at Duduá's blog

Este año quiero centrarme más en este blog, y dejar de ir de acá para allá. Desgraciadamente mi inquietudes van "más allá del pasillo de las lejías". Es decir que yo dibujo y hago videos, y ahora tomo fotos, aunque no me considero ni dibujante, ni videógrafo, ni fotógrafo. Así que para empezar el año os presentaré mi último video sobre un grupo de personas que se dedican a hacer cosas a mano. Más información en el blog de Duduá.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...