A week in Venice by Liz Steel

Yesterday I received a parcel from Australia. I was so happy that I felt like in Christmas or like it was my anniversary. Liz Steel has sent to me a marvelous book filled with plenty of drawings. She was hungry of catching the city and she shows showing her day by day. Thanks Liz!!!!!

More pictures here.

Notice on the upper on the right this so cute stamp... Yes is Mr. Borromini!!! Can I do the same here in Spain? Can I design my own stamps?

3 llibres nous / 3 libros nuevos / 3 new books

Ahir quan vaig arribar a casa vaig veure a l'interior de la bústia un certificat d'un enviament. Sí! Un paquet havia arribat, però ja era massa tard i he hagut d'esperar fins avui i aquí estan. Em vaig perdre "The Art of Urban Sketching" quan es va llançar per primera vegada, però ara no. "Venice Chronicles" va ser la recomanació de Sagar i, finalment, "How to make a Book" és una elecció meva generada pel prospecte del taller de Nina Johansson a Lisboa.

Ayer cuando llegué a casa vi en el interior del buzón un certificado de un envío. Sí! Un paquete había llegado, pero ya era demasiado tarde y he tenido que esperar hasta hoy y aquí están. Me perdí "The Art of Urban sketching" cuando se lanzó por primera vez, pero ahora no. "Venice Chronicles" fue la recomendación de Sagar y, finalmente, "How to make a Book" es una elección mía generada por el prospecto del taller de Nina Johansson en Lisboa. Yesterday when I arrived at home I saw inside the mailbox a slip. Yes!!! A parcel has arrived but it was too late I should wait until today and here they are. I missed "The Art of Urban Sketching" when it first released but now I don't. "Venice Chronicles" was Sagar's recommendation and, finally, "How to make a book" is a choice of mine generated by Nina Johansson's workshop in Lisbon leaflet.

Palau Baró de Quadra / Palacio Baró de Quadra / Baró de Quadra's palace

Avui he estat dibuixant amb el Lapin i Sagar. Després de tenir una reunió, vam anar a "Casa Àsia". Un gran edifici, dissenyat per Puig i Cadafalch. Jo podria treure un llibre sencer sobre ell.

Hoy he estado dibujando con el Lapin y Sagar. Después de tener una reunión, fuimos a "Casa Asia". Un gran edificio, diseñado por Puig i Cadafalch. Podría dibujar un libro entero sobre él.

Today I've been drawing with Lapin and Sagar. After having a meeting we went to "Casa Asia". A great building designed by Puig i Cadafalch. I might draw an entire book about it.


Primer hem anat a veure les vistes des del terrat. No ens han convençut gaire i hem decidit dibuixar el pati. No cal dir que l'edifici és modernista i el detalls arriben a extrems agobiants. Jo m'he buscat un lloc on poder fer una gran panoràmica. Els motius vegetals estàn per tot arreu i era impossible obviar-los.

Primero hemos ido a ver las vistas desde la azotea. No nos han convencido mucho y hemos decidido dibujar el patio. Ni que decir tiene que el edificio es modernista y los detalles llegan a extremos agobiantes. Yo me he buscado un lugar donde poder hacer una gran panorámica. Los motivos vegetales están por todas partes y era imposible obviarlos. 

First we went to see the view from the rooftop. We weren't very convinced and we have decided to draw the courtyard. Needless to say the building is modernist and details are extremly overwhelming. I've looked for a place to have a great view. The vegetal motifs are everywhere and it was impossible to ignore them.

O Diàrio Gràfico em Braga

El divendres vaig rebre un paquet. Ja ho sabia que el rebria però no sabia com seria el llibre que havia dins. Així que...
El viernes recibí un paquete. Ya sabía que lo recibiría pero no sabía cómo sería el libro que había dentro. Así que...
On friday I received a parcel. I already knew it would come but I didn't know how the book was inside would be. So...

Book from Eduardo Salavisa!
 ... el vaig obrir i va aparèixer "O Diàrio Gràfico em Braga" ple fins els marges de dibuixos meravellosos. El podeu aconseguir aquí: www.culturminho.pt/Livro/Artigo/9872685.
... lo abrí y apareció "O Diàrio Gràfico em Braga" lleno hasta los márgenes de dibujos maravillosos. Lo podéis conseguir aquí:www.culturminho.pt/Livro/Artigo/9872685.
 ... I opened it and came out "O Diàrio Gràfico em Braga" full up of wonderful drawings. You can get it from here: www.culturminho.pt/Livro/Artigo/9872685.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...