El que la gent llegeix al tren / Lo que la gente lee en el tren / Whatpeople read on the train

A través de Flickr:
Ara m'ha donat per dibuixar gent que llegeix ia més fixar-me què estan llegint. Interessant manera d'assabentar-te de llibres que veus, a més de veure que tampoc estàs tan fora d'ona en quant a continguts comuns. Em refereixo que verifique que he vist o sé de coses que estan sent consumides pel gran públic, em refereixo a la sèrie de "Game of Thrones". Genial. No us la perdeu.

Ahora me ha dado por dibujar gente que lee y además fijarme qué están leyendo. Interesante manera de enterarte de libros que puedes leer, además de ver que tampoco estás tan fuera de onda en cuanto a contenidos comunes. Me refiero que verifico que he visto o sé de cosas que están siendo consumidas por el gran público, me refiero a la serie de "Game of Thrones". Genial.

Now I'm considering to draw people who read and also noticing what they are reading. Interesting way to find out about books you can read, and view that are not so out of touch as to common content. I mean I check that I have seen or know of things that are being consumed by the general public, I mean the series "Game of Thrones". Great. Do not miss it.

Dibuixant la ciutat. La segona sessió / Dibujando la ciudad. La segunda sesión / Drawing the city. Second session

Aquesta setmana hem dibuixat al mercat de Sta. Caterina. Hem aprofitat que els venedors s'havien disfressat tots.

Esta semana hemos dibujado en el mercado de Sta. Caterina. Hemos aprovechado que los vendedores se habían disfrazado todos. 

This week we have drawn on the market of Sta. Caterina. We took advantage of the sellers were all dressed up.

Dibuixant la ciutat. La primera sessió / Dibujando la ciudad. La primera sesión / Drawing the city. First session


Dissabte passat va ser la primera sessió de la segona part de "Dibuix de la ciutat". Gent nova i gent de la primera part va començar la segona part d'aquestes sessions boges sobre l'elaboració de la ciutat o simplement "dibuixar el que veig davant meu quan estic a Barcelona". Ara Sagar i jo estem mostrant els problemes difícils de dibuixar en un quadern. Com el clima extremadament fred estava atacant a la ciutat, vam decidir anar a dibuixar l'interior de l'edifici de la Coordinadora de Gegants i Bestiari de la Ciutat Vella.

El pasado sábado fue la primera sesión de la segunda parte de "Dibujo de la ciudad". Gente nueva y gente de la primera parte empezó la segunda parte de estas sesiones locas sobre "Dibujando la ciudad" o simplemente "dibujar lo que veo delante de mí cuando estoy en Barcelona". Ahora Sagar y yo estamos mostrando los problemas difíciles de dibujar en un cuaderno. Como el clima extremadamente frío estaba atacando a la ciudad, decidimos ir a dibujar el interior del edificio de la Coordinadora de Gigantes y Bestiario de Ciutat Vella.

Last saturday was first session of the second part of "Drawing the city". New people and people from the first part started the second part of this crazy sessions about drawing the city or simply "drawing what I see in front of me when I'm in Barcelona". Now Sagar and me are showing tricky issues of drawing on a notebook. As extremely cold weather was hitting the city we decided going to draw inside the building of the Gang Coordinator Giants and Beasts of the Ciutat Vella


Com que van tancar una mica més tard de la una del mig dia vam anar a comentar els dibuixos que havien resultat de la nostra visita.

Como cerraron un poco más tarde de la una del medio día fuimos a comentar los dibujos que habían resultado de nuestra visita.

As they close a little later a middle of the day we went to discuss the drawings that had been our visit.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...