34th Sketchcrawl. Hostafrancs i Sants

34th Sketchcrawl in Sants (Barcelona)

Aquest Sketchcrawl va començar a la zona d'Hostafrancs. No ens vam moure molt més enllà, de fet, ens vam moure una mica més enllà al final del dia, anant fins a la biblioteca del Vapor Vell.

Este Sketchcrawl empezó en la zona de Hostafrancs. No nos movimos mucho más allá, de hecho,  nos movimos un poco más allá al final del día, yendo hasta la biblioteca del Vapor Vell.

This Sketchcrawl began Hostafrancs area. We did not move much further, in fact, we moved a little beyond the end of the day, going to the library Vapor Vell. 

 34th Sketchcrawl in Sants (Barcelona)

El Parc de l'Espanya Industrial mostra la meva incapacitat de parlar i dibuixar a la vegada. Sóc monotasca, què hi fer. Aquest espai està torsió, com si agafessis una tovallola mullada i la retorces per escórrer. No sé si m'explico. No ho crec.

El Parque de la España Industrial muestra mi incapacidad de hablar y dibujar a la vez. Soy monotarea, qué se le va hacer.  Este espacio esta torsionado, como si cogiéras una toalla mojada y la retorcieras para escurrir. No sé si me llego a explicar. No lo creo.

The Industrial Park of Spain shows my inability to speak and draw together. I am a single task, what can I do?. This space is twisted, as if you took a wet towel to drain and you twisted it. I do not know if I explain myself. I don't think so.

34th Sketchcrawl in Sants (Barcelona)

Després de dinar copiosament gairebé ens arrosseguem fins a la plaça d'Osca. Un lloc que segons Sagar s'adequa molt a la seva persona i que si hagués pogut s'hauria comprat un pis. Jo ho vaig pensar, però algú ho va dir que la veritat és que el lloc no sembla gaire adequat si et posaves a llegir la pancartes de: "Prou de soroll".

Después de comer copiosamente casi nos arrastramos hasta la plaza d'Osca. Un sitio que según Sagar se adecua mucho a su persona y que si hubiéra podido se habría comprado un piso. Yo lo pensé, pero alguno dijo que la verdad es que el lugar no parece muy adecuado si te ponías a leer la pancartas de: "Prou de soroll" ("Basta de ruido").

After eating copiously almost we literally crawl to Osca's Square. A place which fits to Sagar he said and that if he could he would have bought a flat. I thought, but some said, the truth is that the place is not very suitable if you started to read the banners of "Stop Noise".


34th Sketchcrawl in Sants (Barcelona)
 
Un bon lloc per acabar el dia. Encara que hauríem d'haver vingut en pantalons i màniga curta. Haurien de tenir una mica més de coneixement i baixar la temperatura de la calefacció. A punt d'una lipotímia va estar algun.

Un buen lugar para acabar el día. Aunque tendríamos que haber venido en pantalón y manga corta. Tendrían que tener un poco más de conocimiento y bajar la temperatura de la calefacción. A punto de una lipotimia estuvo alguno.

A good place to end the day. Although we should have come in shorts and short sleeves. They should have a little more knowledge and lower the temperature of heating. Someone was going to faint.

Un dia genial, gràcies a totes i tots!
¡¡¡Un día genial, gracias a todas y todos!!! 
A great day, thanks to each and all!

"Voltant per Sants"


Ja està aquí. Ahir me'l va fer arribar en Sagar en la trobada que vàrem fer en el 34é. Sketchcrawl a Barcelona. Precisament es va dur a terme a Sants. El dia va ser preciós i va venir molta gent, tanta que gairebé és impossible estar amb tothom. En quant als resultats de l'Sketchcrawl els penjarè després de parlar d'aquest, el meu primer fill de paper.
L'experiència de poder publicar ha estat increïble tot gràcies a Marta i Mireia no em vull fer pesat més del que toca, però elles van confiar en mi i aquest és el resultat dels nostres esforços. Afortunadament la col·lecció sembla que seguirà endavant. Una gran notícia, positiva, tot i l'ambient general que existeix que fa veure el futur amb alegria si més no.

Si el voleu comprar podeu anar a la llibreria de la Diputació de Barcelona online.

Ya está aquí. Sagar me lo dió cuando nos reunimos por el 34º Sketchcrawl en Barcelona. Qué casualidad que se llevó a cabo en el distrito de Sants. El día fue maravilloso y vino mucha gente, así que fue casi imposible estar con todo el mundo. En cuanto a los resultados del Sketchcrawl voy a subirlos después de hablar de esto, mi primer hijo de papel. La experiencia ha sido increíble, poder publicar todo gracias a Marta y Mireia; no quiero sonar aburrido, pero confiaron en mí y este es el resultado de nuestros esfuerzos. Afortunadamente parece que la colección va a continuar. Una gran noticia, positiva, aunque el ambiente general que existe, esto muestra el futuro con alegría, al menos.

Si lo queréis comprar podéis ir a la librería online de la Diputació de Barcelona (está en catalán).

It's here. Yesterday Sagar gave it to me when we met for the 34th. Sketchcrawl in Barcelona. What a coincidence it was held in the Sants district. The day was wonderful and many people came, so it was almost impossible to be with everyone. As for the results of the Sketchcrawl I will upload them after speaking of this, my first child of paper. The experience was incredible to be able to publish all thanks to Marta and Mireia, I don't want to sound boring, but they relied on me and this is the result of our efforts. Fortunately it seems that the collection will continue. A great news, positive, although the general atmosphere that exists, this shows the future with joy at least.

If you want to buy it, you may go to Diputació de Barcelona online Bookstore (it is in catalan).

It's here!!!! My first published book

Llibres per gaudir per aquesta setmana / Libros para gozar esta semana / Books for enjoying this week


Aquesta setmana estic gaudint d'un llibres que tinc des del cap de setmana. El de Lapin, "Lapin à Carcassone agglo",  ja me l'havia deixat veure l'original, però com que no el puc tenir a casa doncs ja em conformo amb aquest, què hi farem. Si el voleu gaudir com jo ho podeu fer anant a la seva botiga. Més fotos aquí.

Esta semana estoy disfrutando de los libros que tengo desde el fin de semana. El de Lapin, "Lapin à Agglo Carcassone", que ya había visto el original, pero como no puedo tener en mi casa ',  me conformo con la copia, ¿qué otra cosa podría hacer? Si quieres disfrutar del mismo, como yo, 
puedes ir a su tienda. Más fotos aquí.

This week I'm enjoying the books I have got from the weekend. Lapin's, "Lapin à agglo Carcassone,"  I had already seen the original, but since I can not have it at home I', satisfied with this, what can I do?. If you want to enjoy it like me, you can go to his store. More pictures here.

Lapin à Carcassone agglo

L'altre llibre, de fet són dos, són els de Freekhand. El primer és un facsímil d'una llibreta petitona on només va fer retrats i l'altre un recull de dibuixos, "Here & There". Tots dos els va presentar al festival de quadern de viatge de Clermont-Ferrand. Més fotos aquí.

El otro libro, en realidad son dos, son de Freekhand. El primero es un facsímil de un pequeño cuaderno de notas que sólo él dibujó retratos y la otra es una colección de dibujos, "Here & There". Ambos se presentaron en el Festival de cuaderno de viaje de Clermont-Ferrand. Más fotos aquí.

The other book, in fact they are two, are from Freekhand. The first is a facsimile of a little notebook which only he drew portraits and the other is a collection of drawings, "Here & There". Both were presented in the travel notebook Festival of Clermont-Ferrand. More photos here.
"Here & There", Freekhand (Miguel Herranz) "Here & There", Freekhand (Miguel Herranz)

El gif d'USk

Feia temps que tenia ganes de fer aquest gif animat, amb tots els idiomes de tota la gent que participa en aquest moviment a nivell mundial que és Urban Sketchers. Gràcies a tota la gent que ha participat i m'ha ajudat a fer-ho: Josu Maroto, Tia Boon Sim (Singapur), Gabi Campanario (EUA), Kim Marohn (França), Rolf Schroeter (Alemanya), Marina Greachanick (Israel),  BH Yoo (Corea), Mário Linares (Portugal),  i Kumi Matsukawa (Japó), Olga Prudnikova (Rússia), Atit Dwi Indarty (Indonèsia), Andrea Longhi (Itàlia),... i molts més.

Hacía tiempo que tenía ganas de hacer este gif animado, con todos los idiomas de toda la gente que participa en este movimiento a nivel mundial que es Urban Sketchers. Gracias a toda la gente que ha participado y me ha ayudado a hacerlo: Josu Maroto, Tía Boon Sim (Singapur), Gabi Campanario (EEUU), Kim Marohn (Francia), Rolf Schroeter (Alemania), Marina Greachanick (Israel ), en BH Yoo (Corea), Mario Linares (Portugal), y Kumi Matsukawa (Japón), Olga Prudnikova (Rusia), Atit DWI Indarty (Indonesia), Andrea Longhi (Italia ),... y muchos más. 

It had long I wanted to make this animated gif, with all the languages ​​of all people involved in this worldwide movement that is Urban Sketchers. Thanks to everyone who participated and helped me to do: Josua Maroto, Tia Boon Sim (Singapore), Gabi Campanario (USA), Kim Marohn (France), Rolf Schroeter (Germany), Marina Greachanick (Israel), BH Yoo (Korea), Mário Linares (Portugal) and Kumi Matsukawa (Japan), Olga Prudnikov (Russia), Atit Dwi Indarty (Indonesia), Andrea Longhi (Italy ),... and many more.

S'ha acabat / Se acabó / It's over

My Mum's shopwindow with a Poinsettia
Sant Esteve

Finalment s'ha acabat aquest període interminable de vacances. I no és no que no m'agradi, tot el contrari, el que no suporto és la quantitat de dies que ens reunim per engreixar-nos. Algú pot aturar aquesta bogeria?

Més dibuixos aquí.

Finalmente se ha acabado este periodo interminable de vacaciones. Y no es que no me guste, todo lo contrario, lo que no soporto es la cantidad de días que nos reunimos para engordarnos. ¿Alguien puede parar esta locura?

Más dibujos aquí.

At last this long period of holidays has finished. No that I don't like, on the contrary, what I can't stand is the amount of days we spent getting fat. Might anybody stop this insanity?

More drawings here.
Eating too much

4 dies / 4 días / 4 days

Encara hi ha records tant frescos a la meva ment de l'any passat que no els puc oblidar, no vull fer-ho. Afortunadament els vaig dibuixar.

Aun tengo recuerdos tan frescos en mi mente del año pasado que no los puedo olvidar, no quiero hacerlo. Afortunadamente los dibujé.

There are still memories so fresh in my mind from the past year that I can't forget them, I want to do it. Hopefully I have drawn them.

MNAC, la darrera sessió

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...