L'eina de dibuix ideal / La herramienta de dibujo ideal / Ideal drawing tool

Hi ha una eina de dibuix ideal, probablement, però jo no l'he trobat encara. En general, hi ha algunes característiques que m'agrada de cadascuna d'elles, però cap, des del meu punt de vista, són perfectes. Els llapis són bons per als valors, els tons, i la capacitat per donar diferents tipus de línies. Però el seu problema és en tancar el quadern el dibuix fet amb llapis taca la pàgina oposada. Les plomes estilogràfiques tenen, probablement, les mateixes bones característiques, però cal tenir en compte que es treballa amb tinta, no grafit, de manera que no es comporta de la mateixa manera. Fa algun temps, em vaig comprar una Lamy Safari amb una ploma M. Una ploma estilogràfica meravellosa coneguda per ser una "tot terreny". Però ara la vull provar amb una tinta indeleble, perquè fins ara he estat utilitzant la tinta normal. També he trobat una estranya ploma Inoxcrom que també la vull provar.

 Per més informació mireu el debat al grup de Flickr d'USk Spain sobre material.


Hay una herramienta de dibujo ideal, probablemente, pero yo no la he encontrado todavía. Por lo general, hay algunas características que me gusta de cada una de ellas, pero ninguna, desde mi punto de vista, son perfectas. Los lápices son buenos para los valores, los tonos, y la capacidad para dar distintos tipos de líneas. Pero su problema es al cerrar el cuaderno el dibujo hecho con lápiz mancha la página opuesta. Las plumas estilográficas tienen, probablemente, las mismas buenas características, pero hay que tener en cuenta que se trabaja con tinta, no grafito, por lo que no se comporta de la misma manera. Hace algún tiempo, me compré una Lamy Safari con una plumilla M. Una pluma estilográfica maravillosa conocida por ser una "todo terreno". Pero ahora la quiero probar con una tinta indeleble, porque hasta ahora he estado utilizando la tinta normal. También he encontrado una extraña pluma Inoxcrom que también la quiero probar.

Para más información véase el debate en el grupo de Flickr de Usk Spain sobre material.


There is an ideal drawing tool, probably, but I haven't found it yet. Usually there some features I like from each one, but none, from my point of view, are perfect. Crayon are good for values, tones, and it capacity for giving different kinds of lines. But its problem is when you close your sketchbook drawing done with a crayon stains the opposite page. Fountain pen has, probably, the same goog features but you have to be aware that you are working with ink not graphite, so it doesn't behave in the same way. Some time ago, I bought a Lamy Safari with a medium nib. A wonderful fountain pen known for being an "all road". But now I want to test it with a waterproof ink because since now I have been using the regular ink. I have also found a strange Inoxcrom fountain pen that I also want test it.

More information in USk Flickr group debate about material.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...