Dibuixant vinyes / Dibujando viñas / Drawing vineyards (Murallius)

Aquestes setmanes estic voltant i dibuixant Catalunya, els paisatges i els edificis que et pots trobar quan visites les vinyes de cada D.O. Fa pocs dies vaig estar a Alella i més tard vaig estar al Bages. Vaig conèixer en Josep Codina, em va ensenyar la seva petita vinya, Murallius, i em va explicar amb passió com es vinculava amb ella.

Estas semanas estoy dando vueltas y dibujando Cataluña, los paisajes y los edificios que te puedes encontrar cuando visitas las viñas de cada D.O. Hace pocos días estuve en Alella y más tarde he visitado el Bages. Conocí a Josep Codina, me enseñó su pequeña viña, Murallius, y me explicó con pasión como se vinculaba con ella.

These weeks I am going round and drawing Catalonia, landscapes and buildings that you can find when you visit the vineyards of each DO A few days ago I was in Alella and later I visited the Bages. I met Josep Codina, showed me his small vineyard Murallius, and explained with passion as it was linked with it.

Montserrat

Romaní, picapoll i les tines dels tres Salts / Romero, picapolla y las tinas de "els tres salts" / Rosemary, piquepoul and 

La Casa Emmurallada

Les vinyes de Murallius emparrades / 

Voltes i voltes fins arribar a les Tines dels tres Salts que no és gens fàcil. Si segueixes el GR i no et despistes pots arribar fins a les tines. Les veuràs des de l'altre banda del riu si véns des del Pont de Vilomara. Si en canvi has agafat el camí des de Sant Fruitòs de Bages no les veuràs fins que no hagis passat l'encreuament que has d'agafar per arribar-hi. Hi han senyals però no diuen específicament Tines dels Tres Salts. Però si diuen tines. S'ha de creuar el riu Llobregat.  

Das vueltas y más vueltas hasta llegar a las Tinas de los tres Saltos que no es nada fácil. Si sigues el GR y no te despistes puedes llegar hasta las tinas. Las verás desde el otro lado del río si vienes desde el Pont de Vilomara. Si en cambio has cogido el camino desde Sant Fruitós de Bages no las verás hasta que no hayas pasado el cruce que tienes que coger para llegar. Hay señales pero no dicen específicamente Tinas los Tres Saltos. Pero si dicen tinas. Se debe cruzar el río Llobregat. 

Going around and around until you reach the tubs of the three jumps which is not easy. If you follow the GR you can reach the tubs. You'll see from the other side of the river if you come from the Pont de Vilomara. If instead has taken the path from Sant Fruitós de Bages you will not see until you have not passed the junction you have to take to get there. There are signs but not specifically say the Tres Saltos Tubs. But if they say tubs. You must cross the river Llobregat.

Ruta de les Tres Tines / Three tubs route

Les Tines dels Tres Salts

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...