Mans, pas a pas / Hands, step by step

Entrada en castellano aquí.

Aquí està el meu darrer treball publicat (tot i que no paro, ho podeu comprovar al meu Facebook). Les mans fent coses. Potser són les mans que fan coses que més m'agraden de les meves darreres feines. Ara he treballat amb referents fotogràfics que jo mateix que fet. Això et facilita molt la feina, ja que no cal fer recercar, però també implica un altre feina. Afortunadament tenia una bona model.

Here is my latest published work (although I do not stop, you can check my Facebook). The hands doing things. Maybe are the hands that do things I like the most from my latest work. Now I have worked with photographic references that I made ​​by myself. This will work much easier, since you do not need to do research, but also imply another job. Fortunately I had a good model.

El resultat ha quedat molt coherent amb l'estètica general del llibre; colors i línea han seguit aquest aire general de sintetisme.

The result has been very consistent with the overall aesthetics of the book, line and color have followed this general air synthesism. 


Aquesta feina de nou l'he fet sobre quadern. No puc deixar de banda aquest suport, m'encanta per la comoditat en molts aspectes, potser el problema més greu és el moment d'escanejar. He de dir que aquí no tinc cap mena de mirament i retoco un cop tinc les imatges digitalitzades. És una feina i la netedad no és el meu fort. Fins i tot he afegit peces de vínil vectoritzades, per augmentar la versemblança.

I've done this new work on a sketchbook. I can not left this medium, I love the comfort it gives to me in many ways, perhaps the most serious problem is the time of scanning. I must say here that I do not have any hesitation once I tweaked and scanned images. It is a job and cleaness is not my big point, as you can notice in the originals. I even added pieces of vinyl vectorised, in order to improve likelihood. 


El quadern és de Laloran. He treballat bàsicament amb una Lamy Safari, carregada amb Carbon Ink. Les aquarel·les Winsor & Newton. Per veure més feines podeu visitar el meu portfolio.

Sketchbook is from Laloran. I have worked basically with a Lamy Safari, filled with Carbon Ink. My watercolors were Winsor & Newton. For seeing more work you can visit my portfolio.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...