Entrevista a Franklin McMahon. 1a part / Entrevista a Franklin McMahon. 1ª parte.

English version here.

El 3 de Març de 2012 va morir en Franklin McMahon un dels grans dibuixants del reporterisme gràfic. Em vaig trobar aquest article a la pàgina de Today's Inspiration. Vaig demanar permís al seu responsable en Leif S. Peng i aquí teniu la traducció de la transcripció que van fer a el 12 de febrer de 2013 .
El 3 de Marzo de 2012 murió Franklin McMahon uno de los grandes del reporterismo gráfico. Me encontré este artículo en la página de Today 's Inspiration. Pedí permiso a su responsable Leif S. Peng y aquí tenéis la traducción de la transcripción que hicieron a el 12 de febrero de 2013.

"La revista Famous Artists Magazine de la primavera de 1968 conté una entrevista a Franklin McMahon.
"La revista Famous Artists Magazine de la primavera de 1968 contiene una entrevista a Franklin McMahon.  


FAS: Si pogués destacar alguna cosa sobre la seva filosofia com a il·lustrador, què seria? 
FM: Diria que l'artista ha de sortir de l'estudi i mirar al seu voltant. Ha d'escollir una cosa que li interessi. La possibilitat llavors d'intereactuar amb un tema augmenta. Aquesta és la meva idea que un artista dibuixant directament en el lloc experimenta una interacció amb el tema i per tant extreu d'aquest un tipus de significat que no pot ser aconseguit d'una altra manera.
FAS: Si pudiera destacar algo sobre su filosofía como ilustrador, ¿qué sería?
FM: Diría que el artista debe salir del estudio y mirar a su alrededor. Debe escoger algo que le interese. La posibilidad entonces de intereactuar con un tema aumenta. Ésta es mi idea de que un artista dibujando directamente en el lugar experimenta una interacción con el tema y por lo tanto extrae del mismo un tipo de significado que no puede ser alcanzado de otra manera.


FM: Quan la fotografia va aconseguir ser notòria l'artista va claudicar i va tornar a l'estudi. És el moment de sortir fora. Penso també que estem, sovint, molt preocupats amb com es fa un dibuix i no massa amb el què ha de dir. La supeficie, l'aiguada, la llum, l'ombra, semblen més importants que el que hi ha al dibuix. La tècnica no és tant important com el contingut.
FM: Cuando la fotografía consiguió ser notoria el artista claudicó y volvió al estudio. Es el momento de salir afuera. Pienso también que estamos, a menudo, muy preocupados con cómo se hace un dibujo y no demasiado con lo que tiene que decir. La supeficie, la aguada, la luz, la sombra, parecen más importantes que lo que hay en el dibujo. La técnica no es tant importante como el contenido.FAS: Pot dir-nos alguna cosa sobre els seus materials de treball? Llavors podem oblidar-nos de la tècnica per a la resta de l'entrevista. 
FM: Majoritàriament treball amb llapis, un Veriblack 315, el qual té un grafit gruixut i suau, i amb un llapis de carbonet que té una mina de carbonet en lloc de grafit. Porto sempre un munt d'aquests llapis a la butxaca i els afil · le amb una fulla d'afaitar. El paper que ús ve en grans blocs de 14 per 17 polzades (35,56 cm per 43,18 cm) per a temes petits com retrats i de 22 per 30 polzades (55,88 cm per 76,2 cm) per a grans escenes com la catedral de Colònia. Necessites uns mitjans portàtils per treballar. No cargarías amb un cavallet en el meu tipus de treball.
FAS: ¿Puede decirnos algo sobre sus materiales de trabajo? Entonces podemos olvidarnos de la técnica para el resto de la entrevista.
FM: Mayoritariamente trabajo con lápiz, un Veriblack 315, el cual tiene un grafito grueso y suave, y con un lápiz de carboncillo que tiene una mina de carboncillo en lugar de grafito. Llevo siempre un montón de estos lápices en mi bolsillo y los afilo con una cuchilla de afeitar. El papel que uso viene en grandes blocs de 14 por 17 pulgadas (35,56 cm por 43,18 cm) para temas pequeños como retratos y de 22 por 30 pulgadas (55,88 cm por 76,2 cm) para grandes escenas como la catedral de Colonia. Necesitas unos medios portátiles para trabajar. No cargarías con un caballete en mi tipo de trabajo.


FAS: Quan estava ensenyant els seus dibuixos realitzats in situ als instructors un d'ells va comentar, "Aquesta és una mesura molt agressiva." Què volia dir?
FM: Molts fan petits esboços i llavors tornen a l'estudi i treballen sobre ells. Jo treballo a la mida de la reproducció quan surto a fora. Quan comences un dibuix no saps com evolucionarà, no obstant no tinc gaire temps per canviar la meva idea quan estic a fora. M'agrada treballar per tot el paper. Molts artistes descriuen el treball que fan fora com un esboç, com dibuixos inacabats. No obstant, jo dibuixo. Sovint faig l'art final in situ. Jo m'agobio quan faig esboços per finalitzar més endavant. Comences a preguntar-te la composició serà la correcta, la intersecció d'això i això funcionarà? Dibuixo les grans línies del contorn i veig el dibuix llavors. Si no l'acabo al lloc, tinc al menys els ossos per engrossir-ho més tard. Prefereixo estar involucrat en l'event en el moment. Crec que treus profit d'això. Puc acabar amb els detalls després, com dibuixar cada totxo.
FAS: Cuando estaba enseñando sus dibujos realizados in situ a los instructores uno de ellos comentó, "Ésta es una medida muy agresiva." ¿Qué quería decir?
FM: Muchos hacen pequeños bocetos y entonces vuelven al estudio y trabajan sobre ellos. Yo trabajo en la medida de la reproducción cuando salgo fuera. Cuando comienzas un dibujo no sabes cómo evolucionará, no obstante no tengo mucho tiempo para cambiar mi idea cuando estoy fuera. Me gusta trabajar por todo el papel. Muchos artistas describen el trabajo que hacen fuera como un esbozo, como dibujos inacabados. No obstante, yo dibujo. A menudo hago el arte final in situ. Yo me agobio cuando hago bocetos para finalizar más adelante. Empiezas a preguntarte la composición será la correcta, la intersección de esto y esto funcionará? Dibujo las grandes líneas del contorno y veo el dibujo entonces. Si no la termino en el lugar, tengo menos los huesos para engrosar más tarde. Prefiero estar involucrado en el evento en el momento. Creo que sacas provecho de ello. Puedo terminar con los detalles después, como dibujar cada ladrillo.FM: No hi ha cap drecera o truc per aquesta feina tant tediosa, però intento fer que cada traç compti.
FM: No hay ningún atajo o truco para este trabajo tan tedioso, pero intento hacer que cada trazo cuente.

FAS: Com pot fer un treball d'arquitectura tant detallat i alhora capturar l'acció?
FM: Per la meva feina de Common Market vaig fer un dibuix de Monnet sortint d'un edifici, però vaig dibuixar l'edifici el dia anterior. I només vaig tenir un parell de segons per atrapar en Monnet.
FAS: ¿Cómo puede hacer un trabajo de arquitectura tanto detallado ya la vez capturar la acción? 
 FM: Por mi trabajo de Common Market hice un dibujo de Monnet saliendo de un edificio, pero dibujé el edificio el día anterior. Y sólo tuve un par de segundos para atrapar en Monnet.FM: Quan vaig fer els cardenals marxant de St. Pere sabia que Sant Pere seria allà el dia següent, llavors podia tornar al dia següent. El que volia capturar era el moment de quan ells baixaven les escales, i vaig fer l'esboç del monument del primer terme mentre els esperava que sortissin.
FM: Cuando hice los cardenales marchando de S. Pedro sabía que la catedral estaría allí al día siguiente, entonces podía volver. Lo que quería capturar era el momento de cuando ellos bajaban las escaleras, e hice el boceto del monumento del primer término mientras los esperaba que salieran.FAS: Quanta estona necessita per fer un d'aquest dibuixos "in situ"?
FM: Tot depén del tema. Quan vaig dibuixar l'Arquebisbe de Toquio vaig fer molts esboços ràpids mentre ell feia el sermó. Això va ser no més de cinc minuts. El meu dibuix de la trobada de dignataris catòlics a Sant Pere va ser mig dia.
FAS: ¿Cuánto tiempo necesita para hacer uno de estos dibujos "in situ"? 
FM: Todo depende del tema. Cuando dibujé el Arzobispo de Tokio hice muchos bocetos rápidos mientras él hacía el sermón. Esto fue no más de cinco minutos. Mi dibujo del encuentro de dignatarios católicos en San Pedro fue medio día.FAS: A vegades quan s'hi posa en una feina inclou anotacions del tema que tracta als seus esboços. Com pot tenir temps per escriure i fer també dibuixos?
FM: Jo prenc notes directament en el paper de dibuix quan el subjecte diu alguna cosa que m'interessa, o faig anotacions més tard i així no me n'oblido. La meva dona és molt útil mentre dibuixo. A vegades ella m'acompanya en els meus viatges. Ella pot esbrinar un munt de coses només voltant per les botigues, comprant formatge i pa. Jo proporciono descripcions llargues, plenes de detalls. Intento aconseguir l'esperit de l'escena en les meves paraules tal i com intento fer-ho amb els meus dibuixos. Els editors llavors destil·len la meva història per ajustar-se a l'espai.
FAS: A veces cuando se pone en un trabajo incluye anotaciones del tema que trata a sus bocetos. ¿Cómo puede tener tiempo para escribir y hacer también dibujos? 
 FM: Yo tomo notas directamente en el papel de dibujo cuando el sujeto dice algo que me interesa, o hago anotaciones más tarde y así no me olvido. Mi mujer es muy útil mientras dibujo. A veces ella me acompaña en mis viajes. Ella puede averiguar un montón de cosas sólo alrededor por las tiendas, comprando queso y pan. Yo proporciono descripciones largas, llenas de detalles. Intento conseguir el espíritu de la escena en mis palabras tal y como intento hacerlo con mis dibujos. Los editores entonces destilan mi historia para ajustarse al espacio.


Moltes gràcies a Matt Dicke, qui  ha aportat moltes de les imatges per fer aquest article."
Entrada original de TODAY'S INSPIRATION.

Muchas gracias a Matt Dicke, que ha aportado muchas de la imágenes para hacer este artículo."
Entrada original de TODAY'S INSPIRATION.


4 comments:

 1. Me encanta el trabajo de McMahon. Sus dibujos cuentan lo que yo querría contar con los míos. El mejor de los maestros. Gracias por la traducción.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Y mi, lo que no me acaba de convencer es el tema de la técnica. Cuando la tienes, te olvidas de ella, pero sin práctica difícil es poder expresar.

   Delete
 2. Fantàstic! Em sonava algun dibuix, però no sabia de qui eren. Alucino amb el format que feia servir, molt portàtil no era que diguem. Ja estic esperant la segona part :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gràcies, Cristina! Jo també alucino amb el seu format "portàtil". Properament la següent part.

   Delete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...