Un portfolio que se'n va Clermont Ferrand / Un portfolio que se va Clermont Ferrand / A portfolio to Clermont Ferrand

Estic pràcticament fora de la data, ja que la data límit és el proper diumenge, però vaig a enviar el meu sobre en unes poques hores. Ja he acabat el meu portfolio sobre els meus quaderns de viatges, així que estic preparat.

Estoy prácticamente fuera de la fecha, ya que la fecha límite es el próximo domingo, pero voy a enviar mi sobre en unas pocas horas. Ya he acabado mi portfolio sobre mis cuadernos de viajes, así que estoy listo.

I'm practically out of date, because the deadline is next sunday but I'll send my envelope in a few hours. I have already finish my portfolio about my travel books so I'm ready.

2 comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...