El que la gent llegeix al tren / Lo que la gente lee en el tren / Whatpeople read on the train

A través de Flickr:
Ara m'ha donat per dibuixar gent que llegeix ia més fixar-me què estan llegint. Interessant manera d'assabentar-te de llibres que veus, a més de veure que tampoc estàs tan fora d'ona en quant a continguts comuns. Em refereixo que verifique que he vist o sé de coses que estan sent consumides pel gran públic, em refereixo a la sèrie de "Game of Thrones". Genial. No us la perdeu.

Ahora me ha dado por dibujar gente que lee y además fijarme qué están leyendo. Interesante manera de enterarte de libros que puedes leer, además de ver que tampoco estás tan fuera de onda en cuanto a contenidos comunes. Me refiero que verifico que he visto o sé de cosas que están siendo consumidas por el gran público, me refiero a la serie de "Game of Thrones". Genial.

Now I'm considering to draw people who read and also noticing what they are reading. Interesting way to find out about books you can read, and view that are not so out of touch as to common content. I mean I check that I have seen or know of things that are being consumed by the general public, I mean the series "Game of Thrones". Great. Do not miss it.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...