Feliç any nou! / ¡Feliz Año nuevo! 2018!

Comença un any nou i voldria compartir amb vosaltres una recent adquisició que he rebut aquestes festes. Feia temps que tenia ganes de tenir un llibre dibuixat per en Emmanuel Prost i els textos estan escrits per en Maximilien Le Roy.
Comienza un año nuevo y quisiera compartir con vosotros una reciente adquisición que he recibido estas fiestas. Hacía tiempo que tenía ganas de tener este libro dibujado por Emmanuel Prost y los textos están escritos por Maximilien Le Roy.


M'encanta pel text que acompanya als dibuixos de l'Emmanuel Prost. El tema és polèmic, no cal dir-ho i sobre tot després del moviment que ha realitzat en Donald Trump, fent efectiu el trasllat de la seva embaixada a Jerusalem. No vull entrar en aquest tema, a més a més, estic encara llegint el llibre, i em centraré més en la narració visual.
Me encanta el texto que acompaña a los dibujos del Emmanuel Prost. El tema es polémico, no es necesario decirlo y sobre todo después del movimiento que ha realizado en Donald Trump, haciendo efectivo el traslado de su embajada en Jerusalén. No quiero entrar en este tema, además, estoy aún leyendo el libro, y me centraré más en la narración visual.

Per mi hi han dues veus que a vegades es sincronitzen, però a vegades divergeixen en el discurs. Dibuixant i escriptor són dues persones i han fet un viatge tots dos junts, com molt bé diuen en el prefaci, però a vegades cadascú mostra aspecte que els criden l'atenció.
Para mí hay dos voces que a veces se sincronizan, pero a veces divergen en el discurso. Dibujante y escritor son dos personas y han hecho un viaje los dos juntos, como muy bien dicen en el prefacio, pero a veces cada uno muestra aspecto que les llaman la atención.

La part visual és extraordinària, però el text no és gens menys interessant, tot i que a vegades tinc la sensació que s'allunya massa, donant dades històriques i periodístiques, allargant explicacions d'una manera innecessària.
La parte visual es extraordinaria, pero el texto no es nada menos interesante, aunque a veces tengo la sensación de que se aleja demasiado, dando datos históricos y periodísticas, alargando explicaciones de una manera innecesaria.


El dibuixos d'Emmanuel són, la major part, fets o amb llapis, pinzell de tinta, rotulador i colorejats amb aquarel·la o digitalment.
Los dibujos de Emmanuel son, la mayor parte, hechos o con lápiz, pincel de tinta, rotulador y coloreados con acuarela o digitalmente.


La maquetació és interessant però es nota que han hagut d'ajustar dibuixos al llibre i sembla com que no s'ha tingut en compte, inicialment, el format que tindria el llibre. Des del meu punt de vista, això hagués ajudat a que els dibuixos, dibuixos molt interessants en un tamany més gran, haurien guanyat molt més.
La maquetación es interesante pero se nota que han tenido que ajustar dibujos en el libro y parece como que no se ha tenido en cuenta, inicialmente, el formato que tendría el libro. Desde mi punto de vista, esto hubiera ayudado a que los dibujos, dibujos muy interesantes en un tamaño mayor, habrían ganado mucho más.


El dibuixos colorejats digitalment funcionen molt bé, i donen ritme i ajuden a que el conjunt sigui més ric. La varietat de tractament de cada dibuix fa que visualment es pugui fer una viatge pels quaderns, pel viatge de l'Emmanuel.
El dibujos coloreados digitalmente funcionan muy bien, y dan ritmo y ayudan a que el conjunto sea más rico. La variedad de tratamiento de cada dibujo hace que visualmente se pueda hacer una viaje por los cuadernos, por el viaje del Emmanuel.


Els detalls, com el que us podeu trobar sota aquestes línies, aporten veracitat i vida al relat, a l'experiència del treball fet pels dos autors. La seva reacció de ràbia, guixant a sobre del dibuix, aconsegueix tot el contrari, del que volia aconseguir i dóna més emfasi a la seva actitud d'odi.
Los detalles, como el que nos podemos encontrar bajo estas líneas, aportan veracidad y vida al relato, a la experiencia del trabajo hecho por los dos autores. Su reacción de rabia, yeso encima del dibujo, consigue todo lo contrario, de lo que quería conseguir y da más énfasis a su actitud de odio.


Els retrats que fa l'Emmanuel a vegades són senzills, molt simplificats que amb un parell de traços i poca cosa més els ajusta. No li cal més.
Los retratos que hace Emmanuel a veces son sencillos, muy simplificados que con un par de trazos y poco más los ajusta. No necesita más.


D'altres retrats els ha de dibuixar de fotografia i potser són els menys interessants, però manté la seva capacitat de transmetre l'esperit de la persona retratada.
Otros retratos los ha de dibujar de fotografía y quizás son los menos interesantes, pero mantiene su capacidad de transmitir el espíritu de la persona retratada.

Veure els dibuixos acompanyats del text ens dóna una visió interessant, però m'hagués agradat poder llegir a l'Emmanuel i la seva visió, el seu discurs. 
Ver los dibujos acompañados del texto nos da una visión interesante, pero me hubiera gustado poder leer Emmanuel y su visión, su discurso.

Podeu trobar el llibre a Amazon.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...